Håber at statstilskud kan lokke de sidste med oliefyr over på fjernvarmen

Cirka 17 huse i Øster Hurup Kraftvarmeværks forsyningsområde opvarmes stadig ved hjælp af oliefyr, men de pågældende husejere vil snarest blive personligt kontaktet af det lokale varmeværk.

Håbet er, at et statsligt tilskud til i størrelsesordenen 20.000 kr. kan være med til at motivere de sidste husejere med oliefyr til at gå over til fjernvarme.

Tidligere var fjernvarmepriserne i Øster Hurup ikke ligefrem tillokkende for nye forbrugere, men det er der heldigvis blevet rettet op på, efter at Øster Hurup Kraftvarmeværk bl. a. har fået mulighed for at bruge solenergi og fyre med halm.

Varme fra halm tegner sig nu for hele 78 procent af den samlede varmeproduktion. Varme fra sol udgjorde i det forgangne år 18,5 procent, mens kun 3,5 procent af varmen i Øster Hurup efterhånden kommer fra naturgas.

- Og varmen stiger ikke i 2020–2021, så brug bare løs, lød det kækt på årets generalforsamling fra formand Erik S. Damgaard.

I alt 14 andelshavere var mødt frem til generalforsamlingen.

De genvalgte Niels Rasmussen, Finn Skovgaard Andersen og Erik S. Damgaard for endnu en to års-periode og nyvalgte den hidtidige suppleant Renee Bødker Larsen som afløser for Niels Møldrup, der ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Nye suppleanter er Jens Erik Pedersen og Anders Jensen som hhv. første- og anden suppleant.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Erik S. Damgaard som formand, Martin Tomra Nielsen som næstformand, Niels Rasmussen som sekretær, Renee Bødker Larsen som menigt medlem og

Finn Skovgaard Andersen som økonomikontroller.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...