De fremmødte til generalforsamling kunne mageligt sidde i cafeteriet med behørig corona-afstand

Fjernvarmeværket i Als havde på forhånd corona-sikret sig til generalforsamlingen søndag eftermiddag og havde reserveret idrætshallen i byen, hvor der kunne skaffes plads til op mod 500 mennesker, men det blev slet ikke nødvendigt.

Der kom ikke flere mennesker, end der kunne være i hallens cafeteria.

Med bestyrelse og værkets personale var man under en snes mennesker, der enkeltvis var bænket ved borde med et par meters afstand, og generalforsamlingen forløb i øvrigt helt uden problemer, både hvad angik corona-restriktionerne, beretning, regnskab og valg.

På dagsordenen var blandt andet førstebehandling af et sæt nye vedtægter.

Vedtægterne blev godkendt, men godkendelsen skal bekræftes på en ny generalforsamling, der holdes søndag 10. januar i hallen.

Hvis ikke restriktionerne er strammet yderligere op i begyndelsen af det ny år, kan det forventes, at der igen er plads nok i cafeteriaet.

Søndagens generalforsamling plus den ekstraordinære for at få vedtægterne godkendt skulle egentlig været gennemført i marts måned. Men det satte coronakrisen en stopper for.

De nye vedtægter skal sikre, at man i Als Fjernvarmeværk fremover følger Dansk Fjernvarmes lovgivning.

Bestyrelsen for varmeværket havde op til generalforsamlingen bedt alle om at bære mundbind, når man gik til og fra pladserne, men når man sad ned ved sine borde, kunne man tage dem af, så det var muligt at drikke en øl eller vand samt en kop kaffe.

Dermed kom den corona-prægede generalforsamling til at ligne tidligere års.

De, der ønskede at deltage i generalforsamlingen, skulle på forhånd tilmelde sig i god tid. Man havde således mulighed for på forhånd at dække op i cafeteriaet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...