Den nye leder skal føre tilsyn med vandværker

HADSUND: Hadsund Vandværks bestyrelse søger nu- som fortalt på vandværkets generalforsamling 25. marts i år - en driftsleder til Hadsund Vandværk .

Den nye driftsleder skal i samarbejde med vandværkets nuværende økonomiske administrationsmedarbejder hjælpe vandværkets forbrugere med såvel økonomiske som mere tekniske spørgsmål. Ligeledes får den nye driftsleder bl. a. til opgave at føre tilsyn med de vandværker, som dagligt forsyner Hadsund Vandværks forbrugere med frisk drikkevand. Den kommende driftsleder øvrige opgaver og ansvarsområder vil kunne ses i det stillingsopslag som medio maj vil kunne ses i lokalaviserne.

Hadsund Vandværks bestyrelsesformand Per Roth fortæller, at Hadsund Vandværk med ansættelsen af en ny driftsleder ser frem til at kunne yde en endnu bedre service til vandværkets forbrugere, og ikke mindst også blive i stand til at følge og implementerer de mange nye krav til de danske vandværker, som forudses komme i årene fremover.

Fakta om Hadsund Vandværk

Hadsund Vandværk blev en realitet på en stiftende generalforsamling 19. marts 1896.

Samme år blev der bygget et vandtårn - drevet af en vindmotor - som via en boring skulle forsyne Hadsund med rent drikkevand.

Forinden havde en gruppe af medlemmer fra Håndværkerforeningen lavet det forberedende arbejde ved at have tegnet de første 31 interessenter. Denne arbejdsgruppe bestod af isenkræmmer Jens Madsen, træhandler Johs. Jensen, købmand J.M. Justesen, bødker Lars Chr. Handest og skomager J.F. Bossow. Hadsund Vandværks første bestyrelse kom da også til at bestå af de nævnte 5 personer med Jens Madsen som formand.

Siden 1896 har Hadsund Vandværk udviklet sig i takt med byen og fremstår i dag som et moderne veldrevet vandværk med en god vandkvalitet fra 4 indvindingspladser.

Alle indvindingskilder er underkastet lovbefalede undersøgelser, hvor drikkevandets kvalitet undersøges.

Hadsund Vandværks vand overholder naturligvis de krav, som loven foreskriver.

Hadsund Vandværk er forbrugerejet og har leveret vand til Hadsund by og omegn siden 1896. Vandværket har i dag ca. 2100 forbrugere og 3200 enheder. Hadsund Vandværk har i dag 4 vandværker, 6 boringer og ca. 70 km ledningsnet i forskellige dimensioner.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...