30 pct. flere hhx-elever er kommet til på 1.g-årgangen siden august

Fra to relativt små gymnasieklasser til et par klasser, som er næsten fyldt....

Handelsgymnasiet i Hobro har løbende kunnet notere en pæn tilgang af nye HHX-elever siden skolestarten i august, og der er derfor også en glad afdelingsrektor, der gør status ved afslutningen af grundforløbet 1. november.

- Vi har næsten hver uge fået nye elever til, og resultatet er, at vi har oplevet en tilvækst på hele 30 procent i vore 1.g-klasser, siger Anette Skovlykke fra skolen, som efter fusionen med Erhvervsskolerne Aars har skiftet navn til Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Den sidste uge af oktober var en eksamensuge for de nye 1.g-klasser, og de første to karakterer er nu allerede blevet noteret på det eksamensbevis, eleverne ser hen imod til juni 2023.

Eleverne har generelt klaret sig usædvanligt godt i de to fag: Økonomisk Grundforløb og Almen Sprogforståelse.

8,8 blev karaktergennemsnittet for alle elever i de to fag.

Det var et resultat, lærerne i økonomi- og sprogfagene havde imødeset med spænding. Dels fordi det er en ren prøvekarakter, dels fordi det på forhånd har været svært at vurdere, hvilken indflydelse alle corona-restriktionerne har haft på elevernes læring.

- Men heldigvis ser det ikke ud til, at sprit, mundbind og dage i hjemmeisolation har påvirket elevernes læring negativt. Snarere tværtimod, bemærker Anette Skovlykke.

På opfordring fra undervisningsministeriet har handelsgymnasiet her i efteråret - ligesom alle andre ungdomsuddannelser - haft en grundig snak med klasserne om trivsel midt i en corona-tid.

Tilbagemeldingerne peger - ikke så overraskende - på, at eleverne har et kæmpe savn af alt det sociale, der plejer at følge med at gå på en ungdomsuddannelse.

”Man har lukket alt det sjove i vores fritid, og vi må heller ikke alt det sjove som fester og studieture i gymnasiet”, lyder det fra en af hhx-klasserne.

Skolen vil nu ifølge rektor forsøge at løfte det sociale med fx bankospil. Der er også en corona-venlig fredagscafe i støbeskeen, ligesom det for nylig lykkedes at gennemføre en idrætsdag for alle klasser under hensyntagen til corona-restriktionerne.

- Men en helt normal skolehverdag, hvor vi kan lave sociale aktiviteter på kryds og tværs af klasserne eller holde fester til ud på de små timer, skal vi nok kigge længe efter, konstaterer Anette Skovlykke nøgternt.

2. november begyndte 1.g’erne i deres nye studieretningsklasser.

Elevernes valg faldt i år på studieretningerne Marketing og Global Marketing, så det især er profilfagene virksomhedsøkonomi og afsætning, der kommer i spil i de kommende års store projekter.

Med de flotte karakterer fra Økonomisk Grundforløb in mente ser der umiddelbart ud til at være et godt afsæt for det videre arbejde med økonomifagene.....

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...