Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands Kommune inviterer derfor til borgermøde onsdag 12. juni klokken 19 - 21 i Hadsund Kulturcenter.

HADSUND: Kapaciteten på Mariagerfjord Renseanlæg skal næsten firedobles, hvis ellers Mariagerfjord Kommune og miljømyndighederne giver lov.

Spilvandet fra borgere i Rebild og Vesthimmerland skal nemlig sendes samme vej til Hadsund og derfra et par kilometer ud i Kattegat - præcis som spildevandet fra borgerne i Mariagerfjord er blevet det de seneste snart seks år.

Mariagerfjords mægtige, centrale renseanlæg til 350 millioner kroner blev taget i brug i 2013.

Rense på tværs af Himmerland

På nuværende tidspunkt er anlægget på Islandsvej gearet til 75.000 PE - svarende til den spildevandsmængde, 75.000 personer producerer i løbet af et år.

Anlægget er forlods forberedt på en udvidelse til 125.000 personenheder.

Men skal alt spildevand fra hele Himmerland renses i Hadsund, kræver det en kapacitetsudvidelse på op til til 275.000 personenheder

Og præcis det søger de tre vandforsyningsselskaber - Vesthimmerlands Forsyning, Rebild Forsyning og Mariagerfjord Vand - i fællesskab Mariagerfjord Kommune om at måtte udvide renseanlægget i Hadsund til.

Så der så at sige kan renses på tværs af Himmerland.

Mere og mere spildevand

Mængden af spildevand vokser, og der behov for at udbygge rensekapaciteten i de tre nordjyske kommuner.

Derfor har forsyningsselskaberne ansøgt Mariagerfjord Kommune om at udbygge det nye og moderne renseanlæg nord for Hadsund, så det også kan håndtere spildevand fra Vesthimmerland og Rebild.

Miljøpåvirkning undersøges

- Nu skal kommunen gennemføre en vvm-proces (påvirkning af miljøet) for at undersøge, om det er en god ide at udvide renseanlægget i forhold til natur- og miljøinteresser.

Det siger Jørgen Hammer Sørensen (DF), der er formand for udvalget for teknik og miljø i Mariagerfjord.

- Vi vil gerne høre fra borgerne og interesseorganisationerne, så vi får belyst alle tænkelige miljøforhold, inden byrådet skal tage stilling til sagen og sender forslaget i høring, uddyber han.

Borgermøde 12. juni i Hadsund

Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands Kommune inviterer derfor til borgermøde onsdag 12. juni klokken 19 - 21 i Hadsund Kulturcenter.

På mødet kan interesserede høre om udbygningen af renseanlægget, stille spørgsmål til politikere, embedsfolk og forsyninger samt fremlægge egne gode ideer.

Debatfasen varer fra 27. maj til og med 23. juni 2019.

Her kan alle komme med deres forslag og ideer til, hvilke miljøpåvirkninger der skal undersøges.

Du kan finde debatoplægget fra 27. maj på www.mariagerfjord.dk/Renseanlaeg.

Den endelige beslutning skal træffes i 2020

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...