Inden længe kan man cykle på sti stort set hele vejen fra Hadsund til strandarealet nord for Øster Hurup

I løbet af kort tid kan der komme asfalt på den godt en kilometer lange dobbeltrettede cykel- og gangsti fra den nordlige bygrænsen i Øster Hurup til det offentlige strandareal umiddelbart nord for Kattegat Strand Camping.

Jordarbejdet vest for Dokkedalvej er i det store og hele tilendebragt. Der arbejdes blandt andet på at lave en helle i vejen for at gøre bilisterne opmærksom på cyklister, der skal over vejen for at komme til og fra campingpladsen.

Arbejdet med stien blev i indledt for nogle få uger siden, og der skiltes med, at det vil være tilendebragt til december.

Aage V. Jensens Fond, der ejer Lille Vildmose, har givet jord til stien ved, at man har flyttet indhegningen nogle meter længere ind i mosen. Dertil kommer godt et par mio. kroner til arbejdet, der alt i alt forventes at vil løbe op i ca. tre mio. kr.

Via den ny sti bliver der direkte adgang til udsigtstårnet vest for det store offentlige strandareal. Herfra vil man dog fortsat kunne komme til tårnet gennem en tunnel under Dokkedalvej.

Med den ny 1,2 km. lange sti er det muligt at cykle på sti fra Hadsund til strandarealet nord for Øster Hurup bortset fra i den nordlige del af Als og Øster Hurup by, hvor der blot er tale om en cykelafmærkning på vejen.

Der blev givet kommunalt grønt lys for etablering af cykel- og gangstien i midten af 2019, men projektet har afventet dispensation fra kystbeskyttelseslinje og fredningsbestemmelser.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...