Ved en ekstraordinær generalforsamling blev det vedtaget at lukke koret

Ved generalforsamlingen i Rostrup Sangkor i marts 2020 blev det drøftet, om Rostrup Sangkor skulle nedlægges, og ved ekstraordinær generalforsamling 24. august 2020 blev det endeligt vedtaget at lukke efter godt 39 år.

Koret blev stiftet i 1982 af organist Jens Chr. Hansen og skoleinspektør Johannes Jørgensen. Senere har koret været ledet af Poul Holmstrøm, Otto Sandkam og Signe Martin.

I 2010 ønskede Signe Martin at stoppe som leder, og organist Tamara Søndergaard blev ansat. Tamara Søndergaard har ledet koret frem til nu.

Da Rostrup Sangkor var størst, var der over 40 kormedlemmer. Koret har tidligere været medlem af Danske Folkekor.

Rostrup Sangkor har afholdt mange kirkekoncerter og givet koncerter på mange af omegnens plejehjem. Endvidere har Ældresagen i Arden gennem mange år brugt koret i forbindelse med juleafslutninger.

En fast tradition var, at koret hvert år arrangerede en forårskoncert. Herudover har koret deltaget i mange korstævner.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...