Hadsund Motor Klub bygger nyt klubhus til godt kr. 760.000,-

HADSUND: Fredag 1. marts kunne Hadsund Motor Klub (HdMK) holde rejsegilde på opførelsen af et nyt og tiltrængt klubhus på Skovmarkbanen, Ålborgvej i Hadsund.

- Vi har brug for et nyt og udvidet klubhus, fordi det eksisterende klubhus er nedslidt og ikke stort nok til klubbens aktiviteter, fortalte formand Birger Jørgensen, og fortæller videre: - Til et DM i maxi-klassen havde vi godt 250 kørere og 200 besøgende (familie og venner). Til sådan et arrangement kommer der kørere fra hele landet, fordi vi har en god bane. Klubhuset er ikke tidssvarende og kan ikke rumme de aktiviteter, der hører til sådanne arrangementer.

Udover at forny og udvide klubhuset planlægger vi at udvide med en tagterrasse, hvorfra tilskuerne har et ekstra godt udsyn over banen. Det vil givetvis trække endnu flere besøgende til.

Den trange plads betyder, at vi nærmest må sidde ovenpå hinanden, når der er bespisning til arrangementer og gør det vanskeligt at gennemføre strategimøder.

HDMK har et formaliseret samarbejdet med Mariagerfjord Ungdomsskole, som gør det muligt for 15 unge at prøve kræfter med banen cirka en gang om måneden. Klubben tilbyder de unge mulighed for udfordringer og et unikt fællesskab og modvirker, at de søger spænding andre steder. Desuden byder klubben på samvær på tværs af generationer. De unge er så at sige i lære hos os voksne.

HdMK

Klubben blev stiftet i 1971 af Børge Vad efter henvendelse fra den lokale lærer/kommunalpolitiker Holger Graversen, som spurgte Børge, om der kunne laves et sted for unge at køre ræs, så man undgik, at de gjorde byen usikker. Der blev indgået en aftale om leje af grund med den gamle Hadsund Kommune. Den er nu overgået til Mariagerfjord Kommune.

Klubbens berettigelse var at skabe udfordrende og sikre rammer for unge.

Sådan er det også i dag.

Vi har 60 medlemmer, hvoraf 40 er aktive. Derudover skal lægges 15 unge fra Ungdomsskolen.

Til de almindelige løb (Nordjysk Cup) har vi ca 165 tilmeldte kørere, hvoraf 155 kommer udefra.

Skovmarkbanen kan være åben ca 80 % af året, fordi vi har et underlag, der kan tåle meget vand. Når de andre baner lukker pga vejret, har vi som regel åbent. Det betyder, at de kørende kommer langvejs fra - endda fra Sjælland - bare for at træne. På en god træningsdag kan der komme 50 udefra.

Betydning for de unge, lokalsamfundet og frivilligheden

HdMK er et fristed for de unge såvel som voksne. Mange af os har tilknytning til erhvervslivet i byen. Jeg er selv selvstændig smed/VVS. Blandt medlemmerne er der også en elektriker, en tømrer og to af de unge i lære som tømrere.

Det betyder, at vi kan påtage os meget frivilligt arbejde. I forhold til det nye klubhus, kommer vi selv til at stå for al indvendig beklædning, isolering, VVS-arbejde og den del af elektriker-arbejdet, som vi selv må udføre. Arbejdet med tagterrassen bliver udelukkende udført af klubbens medlemmer.

Projektbeskrivelse

I lejekontrakten med kommunen er der en klausul på, at vi kun må opføre flytbare bygninger/pavilloner. De to eksisterende pavilloner planlægges udskiftet med to nye, der er 70 cm bredere. Dermed bliver vores klubhus udvidet fra 68 til 90 m2.

Placeringen bliver den samme - altså i vinkel jfr vedhæftede skitse.

Vi ønsker et råhus, hvor vi selv står for isolering og indvendig beklædning. Huset vil have forstærket tag, så vi kan etablere en tagterrasse.

Vi har indhentet to tilbud, hvor vi ønsker at benytte Bjarne Brath A/S, som er lokal og som noget ekstra i sit tilbud har vedligeholdelsesfri facade og sokkel med. Selvom tilbuddet umiddelbart er det dyreste af de to, får vi langt mere for pengene ved Bjarne Brath A/S.

Vi vedhæfter tilbud på indvendig beklædning, gulv og loft samt VVS-arbejde.

Når vi får nye pavilloner får vi også brug for ny elinstallationer og nyt alarmsystem inkl. overvågning, jfr tilbud.

Vi påregner vi at bruge ca 400 frivillig timer fordelt på 10 - 15 voksne og unge i aftener og weekender fordelt over i 3-4 måneder.

Udbredelse

De nye faciliteter vil helt automatisk blive kendt af dem, der almindeligvis bruger klubben herunder mange, der kommer langvejs fra.

Vores faciliteter og aktiviteter vil endvidere blive markedsført på vores hjemmeside og Facebook-side. Det er typisk på Facebook at kørerne holder sig orienteret.

Tidsplan

Såfremt den fornødne finansiering foreligger ventes projektet opstartet 1. oktober 2018 med en forventning om, at vi er færdige 1. april 2019.

Vintersæsonen er der, hvor der er mindst aktivitet i klubben, og derfor det tidspunkt på året, hvor projektet vil forstyrre mindst, og hvor det vil være nemmest at trække på frivillige kræfter.

Finansieringsplan

ELROfonden har bevilget kr. 290.000,- Sparekassen Hobro Fonden kr. 150.000,- Lokale og Anlægsfonden kr. 200.000,- Vandførerfonden kr 30.000,- og egenfinansiering kr. 99.241,- I alt Kr. 769.241

ORAS Amatur sponserer alle vandhanerne og Viega vandrør og fittings.

Kort om Motocross

Motocross er kørsel på motorcykler, kaldet motocrossmaskiner, i varierende terræn enten på permanente baner med mange sving, hop og evt. bakker, eller i nogle tilfælde på midlertidigt anlagte baner.

Der køres løb i forskellige klasser - afhængig af kørernes alder, erfaring og dygtighed. Endvidere køres i særlige micro- og minicrossklasser opdelt efter alder samt motor-/ maskinstørrelse.

Mange tror, at motorcykelkørsel er noget med at sidde ned og bare gi´ gas. Det gælder absolut ikke en motorcykelsport som motocross. Motocross er meget konditionskrævende, og du bruger alle muskler i kroppen.

Undersøgelser har faktisk vist, at denne sport er blandt de absolut mest krævende, der findes. Blandt andet kan præstationen for topkørere sammenlignes med superliga-fodboldspillere i aktion - blot kan motocrosskøreren ikke holde små pauser ind i mellem, men opretholder præstationen i op til en halv time, to-tre gange i løbet af en løbsdag.

Hvordan kommer jeg i gang?

Når du vil i gang med at dyrke motocross, skal du først og fremmest meldes ind i en klub.

Og her kan Hadsund Motor Klub (HdMK) hjælpe. Du henvender dig i HdMK, der er en DMU-klub - for klubben kan hjælpe dig med mange gode råd m.h.t. anskaffelse af udstyr, og i øvrigt hvordan du nemmest kommer i gang.

Microcross udøves af børn fra tre til 11 år. De yngste (3-6 år, begynderklassen) kører på såkaldte laveffektmaskiner, 50cc. Fra 6 år og op køres i klasser hvor maskinerne typisk har mere motoreffekt end laveffektmaskinerne. Det er små motorcykler på 50cc, 65cc og 80cc (4-takt laveffekt). Banerne er specielt anlagt til microcross, og benyttes primært af disse klasser.

8-12 årige kan køre minicross på maxibaner, forudsat at der er bestået en særlig baneprøve. Miniklassen i denne aldersgruppe kører typisk på 65cc motorcykler. Fra 10-15 år kan der køres på 85cc 2-takt og 150cc 4-takt maskiner i lav eller høj udgave. Piger kan i mini 85cc klassen deltage til og med det år, når de fylder 17.

Motocross på 125cc maskiner og større kan dyrkes fra det år, man fylder 13 år.

Bestyrelsen

består af: Formand Birger Jørgensen, næstformand Uffe Møller Madsen, kasserer Poul Peddersen samt Michael Pedersen og Dorte Palsgaard.

Se mere på www.hdmk.dk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...