Et stort område på græsarealet øst for kirken i Als er blevet belagt med grus, og det har givet anledning til kritik.

ALS: Der kobles nu en arkitekt på udformningen af parkeringspladsen, der er etableret i forbindelse med kirkegården i Als.

Et stort område på græsarealet, der betegnes Blokkerne, øst for kirken er blevet belagt med grus, og det har givet anledning til kritik. Mange finder, at det grusbelagte område skæmmer kirkebakken, hvor kirken troner på toppen.

På et offentligt menighedsmøde, der blev holdt i kirken, oplyste formand for menighedsrådet, Jens Laurids Pedersen, at det er nødvendigt at gøre noget, da området er meget blødt, og adskillige biler sætter sig fast. Derfor valgte rådet at grusbelægge nogle meter.

Nu er tanken at finde en endelig løsning, oplyste han.

Kirken i Als kan skrive sin historie adskillige århundrede tilbage, og den er fredet. Det betyder, at menighedsrådet skal have myndighedernes tilladelse, hvis man ønsker at foretage ændringer i blandt andet kirkerummet.

Man har et ønske om at få et flygel i kirken, men for at skabe plads er det nødvendigt at fjerne et par bænkerækker. Det kan man ikke umiddelbart gøre. Ministeriet og fredningsmyndighederne skal spørges først, og der er endnu ikke kommet et svar. Indtil en godkendelse foreligger, må man blandt andet i forbindelse med koncerter i kirken nøjes med et elektrisk klaver.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...