Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Mariager inviterer 6. november til en aften i ord og billeder i byens ældste hus - klostret

MARIAGER: Vil du vide mere om bevaring af gamle huse Mariager?

Så reservér tirsdag 6. november fra klokken 19, hvor Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Mariager inviterer til en aften i ord og billeder.

Det foregår tilmed i byens ældste hus - i Mariager Kloster, såmænd - hvor arkitekt Leif Høgh, som siden 1985 har siddet i fondens bestyrelse og aktivt deltaget i dens udadvendte arbejde, vil om fondens historie og dens virke.

Aktiv fond i snart 60 år

Gennem snart 60 år har Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Mariager været aktiv deltager i planlægningsarbejdet i Mariagers velbevarede bymidte.

Fonden har deltaget i kommunens planlægningsarbejde.

Den har udgivet publikationer om byhistorie og bygningsbevaring, og den har gennem alle årene leveret gratis tegnehjælp i forbindelse med tilpasninger af facader mod vej og plads.

I sin bymidte rummer Mariager cirka 100 bygninger, der er klassificeret enten som fredede eller som bevaringsværdige.

Bevaringsplan fra 1962

I 1962 udarbejdede kommunen i samarbejde med Det Særlige Bygningssyn en bevaringsplan.

Heri blev alle huse, vurderet som bevaringsværdige, registreret, ligesom mange blev fredet.

Planen blev i 1992 fulgt op af en bevarende lokalplan.

Den erstattede den tidligere byplanvedtægt samt lokalplaner, hvilket har sikret en god bevarelse af byens kulturmiljø.

Bygningerne kan findes i den offentlige database ved navn Kulturarv FBB.

Hjælp til at pleje husene

For sit arbejde med byens pladser, bygninger, inventar, skilte og beplantning modtager fonden årligt et bidrag fra kommunen.

Dette bidrag uddeles efterfølgende til bygningsejere som hjælp til opretholdelse eller forbedring af husets fremtræden.

Alle kan deltage i arrangementet 6. november, som fonden arrangerer med By & Land Mariagerfjord.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...