Borgergruppe har opsat store ”Nej,tak”-skilte ved indkørslerne til Als og Helberskov

By- og sommerhusområdet på hjørnet af Kattegat og Mariager Fjord ruster sig til kamp mod planerne om at opstille enten otte 180 meter høje eller ti 150 meter høje vindmøller på Als Enge.

En borgergruppe ”Kæmpemøller i Als enge – nej tak” har uddelt ca 1.600 informationsskrivelser til husstandene, fastboende og sommerhusejere og har opstillet store skilte med ”Nej tak” udenfor Als mod Hadsund og ved den nordlige indkørsel til Helberskov.

Næste skridt er et borgermøde 19. august, hvor man håber på fuldt hus i Als Hallen.

-Her vil vi orientere om eventuelle gener. Det er kendt, at så store møller udsender lavfrekvent støj, der påvirker mennesker indenfor et stort område. Dertil kommer skyggevirkninger og synsindtrykket på de flade engstrækninger umiddelbart vest for Helberskov og sydvest for Als, siger en af initiativtagerne til borgergruppen, Flemming Nielsen, Buddum.

Husstandene i Buddum kommer også tæt på området.

Fra det vestlige byskilt ved Als bliver der halvanden kilometer til møllerne, og fra området ved det tidligere andelsmejeri vest for Als og bebyggelsen i Buddum bliver der tale om ca.1000 meter, oplyser Flemming Nielsen.

Han imødeser, at de store møller vil få en negativ indflydelse på turismen i området, hvor der fra Als mod Als Odde ligger mange hundrede sommerhuse, der lejes ud, og møllerne vil desuden få en negativ indflydelse på huspriserne i Als, Helberskov og Buddum og i det store sommerhusområde.

Borgergruppen tæller 15 medlemmer, men et nyligt oprettet opslag på Facebook har på kort tid fået ca. 500 venner. Gruppen har desuden oprettet en hjemmeside ”kaempemoeller-alsenge.dk”.

Flemming Nielsen ser gerne, at flere melder sig ind i gruppen, der har påtaget sig aktiviteterne omkring modstanden.

Han oplyser, at man har fået mange tilkendegivelser fra borgere, efter skrivelsen er blevet omdelt. Der er specielt mange spørgsmål om støj, skyggekast og synsindtryk.

Om en økonomisk kompensation til borgere, der kommer til at bo tæt på møllerne, siger han:

- Den er intet værd, når vi har dokumentation for, at mennesker må flygte fra deres hjem og har fået helbredet ødelagt på grund af gener fra kæmpe vindmøller, og han tilføjer:

- For os, der bor i nærområdet for den påtænkte industripark i Als Enge, handler det her ikke om penge. Natur kan ikke prissættes, og de menneskelige omkostninger og påvirkninger fra kæmpevindmøller, der står på land, kan heller ikke prissættes.

Flemming Nielsen konkluderer: Kæmpe vindmøller hører til på havet. Det er fremtiden, og der er masser af plads

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...