Afventer svar fra Kystdirektoratet

Det er indtil videre ikke muligt at gå tørskoet fra ydermolen på havnen i Øster Hurup til sandtangen syd for havnen. Først når Kystdirektoratet har givet sin velsignelse kan bestyrelsen for havnen gå i gang med at søge midler til at bygge en ny bro.

Det oplyser formand for havnen, Niels Rasmussen, der beklager, at forbindelsen er afbrudt.

Der har i flere år været en interimistisk flydebro, men vind og bølger har ødelagt broen over det lavvandede område, som det dog er muligt at passere i gummistøvler eller bare fødder.

Adskillige sommergæster ryster på hovedet af, at et direktorat skal blandes ind i og godkende det lille projekt, men ifølge direktoratets hjemmeside skal selv en pæl til fortøjning af en båd ved strandkanten godkendes, inden den lovligt kan benyttes, og i Øster Hurup ønsker man ikke at komme på kant med direktoratet.

Direktoratet er også indblandet, når der foretages uddybning af indsejlingen til havnen i Øster Hurup - et arbejde, det er nødvendigt at gennemføre med jævne mellemrum, da indsejlingen ellers sander til, så kølbåde har vanskeligt ved at komme ind og ud. Arbejdet i år er ved at være tilendebragt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...