Traditionen tro blev der også i år holdt nytårsparole på årets sidste dag hos Falck i Hadsund.

Søndag 31. december præcis kl. 09.30 kunne brandstationsleder Jimmi Ringe Ibsen med glæde konstater, er at rigtig mange af Falcks nu- og forhenværende medarbejdere var mødt op for at deltage i den mangeårige tradition, hvor man mindedes de medarbejdere, der var gået bort i den forgangne år, og Jimmi Ringe Ibsen fortalte om årets gang i Hadsund.

Jimmi Ringe Ibsen sagde blandt andet i sin beretning: 2017 var jo ikke andet end lige startet, da vi fik at vide at Niels Marckmann var meget syg. Han fik hurtigt konstateret kræft og døde desværre efter kort tids sygdom, lige inden han ville være blevet 70.

Niels nåede kun at være senior brandmand med tilknytning til Hadsund i ganske kort tid, men havde inden da været brandstationsleder i Arden i rigtig mange år.

For vi andre gik livet jo heldigvis videre og vi var som brandvæsen blevet kaldt ud 62 gange i løbet af året.

De 62 udkald, eller 63 hvis vi tæller et fejludkald med, fordeler sig på 13 fulde udrykninger hvor alle 3 køretøjer har været med, 37 reducerede udkald hvor kun sprøjten skal køre, 7 bådudrykninger og 5 tankvognsassistancer.

4 af de reducerede udkald har været til færdselsuheld, hvor vi et par gange har fået brugt vores frigørelses værktøj og hele 23 gange er vi kørt til ABA udkald på plejehjem og lignende.

Desværre endte det ene af disse udkald med, at en plejehjemsbeboer afgik ved døden dagen efter, af de skader han havde fået under branden. Det var i starten af december og julemorgen var der så bud efter os til assistance i Mariager, hvor endnu to personer afgik ved døden. En barsk slutning på 2017, men vi er jo gode til at passe på os selv og hinanden, så heldigvis er vi alle klar til fortsat at rykke ud, når der kaldes på os.

- Vi mødes jo også til andet end udkald, sagde Jimmi ringe Ibsen videre: - Vi har vores 12 årlige øvelser, hvor der er mødepligt og i år 100% deltagelse. Der er lørdagsvedligehold den sidste lørdag i måneden og ting som vores sommerfest, klargøring til i dag og andet.

Jeg vil gerne fremhæve årets sommerfest, der vanen tro starter på golfen efterfulgt af lidt familie sjov og afsluttende grill party, igen i år hos Rune.

I år var der dog den lille tilføjelse, at vi fejrede ikke mindre end 3 x 10 års jubilæer for Rune, Christian og Lars. Dejligt at vi på trods af alle de forandringer der konstant foregår, trods alt stadig bliver her i mange år.

Jakob Riis nævnte i sin tale at han indbyder alle medarbejdere til at deltage i idé-udvikling. Og fra næste år vil innovative idéer kunne blive præmieret med Sophus Falcks Mindelegat.

Jeg ved at I er gode til at komme med gode idéer, og vi har allerede været med til at komme med gode idéer til beredskabet, med hensyn til den fremtidige risiko baserede dimensionering. Mon ikke også vi kan komme op med nogle nye idéer til Falck... Vi får se.

Seniormedarbejderne har hen over året haft en del ture og også flere end der tidligere har været, idet I nu også kører med slangebilen, hvor I både skifter brugt udstyr efter brande på stationerne, og også enkelte gange kommer ud på selve brandstedet for at supplere op med luftflasker og andet.

Det er derfor glædeligt, at vi har fået endnu en mand tilknyttet - velkommen til Jens Hilmer Jacobsen.

I år har vi haft lånesprøjten til at stå på stationen i flere omgange. Det har været godt lige at få fulgt op på, at alt udstyr er til stede og i orden. Også lånetankvognen har været forbi stationen i årets løb og er blevet 100% opdateret.

Selvom vi i Falck er røropdelt, således at Reddere og Brandmænd tilhører hver sin organisation, så er vi dog stadig alle Falckfolk, med de samme værdier og mål. Her på stationen fungerer dette samarbejde rørene imellem rigtig godt og jeg er meget glad for at blive inviteret til både SU og sikkerhedsmøder. Det er også her vi får afklaret alle de små ting der kan optimeres, for at vi alle fungerer godt her på stationen.

Efter den nye AMR struktur er implementeret, er det desværre ikke længere Gunner, der er vores sikkerhedsrepræsentant, men heldigvis har vi fået en ny kompetent en af slagsen i Christian, der nu varetager alt AMR arbejde for brandfolkene. Ligeledes er det Christian der laver pakkelister med mere, i forhold til vores ISO certificering eller Q-Falck som vi kalder det i daglig tale.

I forhold til Q-Falck, så er antallet af afvigelser heldigvis for nedadgående. De få der er, kommer næsten altid på grund af få sekunders for sen afgang og de fleste ligger om natten. Men husk, afgangstiden er naturligvis noget, der konstant er fokus på. Det er jo bestemt ved lov, at vi på bare 5 minutter fra alarmen går, om det er nat eller dag, skal kunne køre ud af brandgaragen med fuldt slukningstog - det vil sige i 3 køretøjer med mindst 8 mand, fra september dog kun 6 mand.

Til jer alle, husk fortsat at passe på jer selv og hinanden. I skal ikke være bange for at sige, hvis noget ikke er i orden. Vi er ofte pressede under indsats hvor mennesker, dyr eller værdier er i fare, men vi skal først og fremmest passe på os selv, for ellers er der ikke nogen til at passe på de andre.

Med disse ord er der blot tilbage: GODT NYTÅR til jer alle samt til jeres familier.

Efterfølgende blev der budt på lidt godt til gane og mave samt hyggeligt samvær med kollegerne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...