I nr. 65 af Gammelt Nyt er det Vive Præstegård, det pryder forsiden af bladet.

HADSUND: ”Om at slå tiden ihjel”, ”De store ål fra Mariager Fjord …” og en række andre aldeles fremragende artikler om tiden, der er gået i Sydøsthimmerland, har set dagens lys. Et nyt ”Gammelt Nyt”, nr. 65, er netop udkommet.

- Her kan man læse Per Andersens fortælling om en tur rundt i Lounkærskoven med skovfoged Ulrik Kragh Hansen, siger Lars Sølgaard fra udvalget til Gammelt Nyt.

Denne viste rundt i den gamle skov, der før i tiden var meget uvejsom, fordi den er lavt beliggende og derfor meget sumpet. Det var her Marius Dahlsgaard i sin bog ”Smugleren fra Hurup” lod smugleren og krybskytten ”Sorte Rudolf” gemme sig for myndighederne.

I dag er der foretaget afvanding og inddigning af de store skov- og markarealer. Disse arbejder tog fart, da professor i skovbrug Carl Mar. Møller og industrimand, godsejer og senere leder af modstandsbevægelsen i Jylland under 2. Verdenskrig, Flemming Juncher, i 1936 købte Lounkærgård. Der blev skabt værdifulde landbrugsarealer og en produktiv skov.

En skov der ikke ligner andre i Danmark. Ulrik Kragh Hansen og Per Andersen fører os rundt i den spændende skov.

En tur på dansegulvet

For ikke så mange år siden, blev der undervist i dans i enhver by og landsby. Man skulle lære at begå sig på dansegulvet.

I Øster Hurup havde Erna Andersen, senere Bech, danseskole på byens hotel. Det var dog ikke blot dans, der blev undervist i, også akrobatik var på Erna Bech’s repertoire.

Anni Larsen fortæller om danse- og akrobatiklæreren og hændelser på danseskolen.

Tiden før TV og PC

Hvad fik børn tiden til at gå med førhen, når der ikke var tv, computerspil og mobiltelefoner?

Axel Kragh, Veddum, fortæller om hvordan han og andre børn i 1930’erne og 1940’erne fik tiden ”slået ihjel”.

Poul G. Mortensen

var et kendt ansigt i Hadsund Kommune, først lokalpolitiker og sognerådsformand sidenhen valgt til folketinget.

Mortensen var også en habil kortspiller og Jørgen Toubro fortæller en morsom historie om hvorledes han engang ved hjælp af kortspil, fik penge flyttet fra det ene politiske parti til et andet.

Jørgen Toubro er også mand for en god lystfiskerhistorie, da en flok gode hadsundere var taget ud og fiske på Mariager Fjord.

6000 års vive-historie

Intet mindre end 6.000 års Vive-historie har Birte Overgaard skrevet om – lige fra jægerstenalderen til år 1900 e.Kr.

En lækkerbisken for interesserede i Vive, men også en god indføring i områder af Danmarkshistorien.

Halvrebgård

I 1931 opførtes den dengang mest moderne avlsbygning i Danmark i Halvrebene beliggende mellem Als og Helberskov.

Bygningen opførtes af den populære auktionsholder og foregangsmand Laurids Laursen.

Mette Korsgaard Viderø fortæller om Halvrebgårds særegne og meget anderledes avlsbygning, den eneste i den stilart i Danmark.

I 1940’erne og 1950’erne støttede staten arbejdere på landet med lån til at opføre bedre og tidsvarende boliger.

Aase Jensens forældre byggede et sådant arbejderhus med statslån i Ø. Hurup. Aase fortæller om huset, hvordan det var indrettet og hvordan livet blev levet dengang.

Arbejderne organiserede

sig fra slutningen af det 19. århundrede for at få en bedre tilværelse for dem og deres familier.

Organiseringen foregik også på landet og i 1917 oprettede de ufaglærte arbejdere i Skelund og Visborg sogne en afdeling af Danske Arbejdsmands Forbund (DAF).

Tidligere formand for SiD Hadsund afdeling, Per Christensen, har fremdraget eksempler fra DAF-Skelund afdelings protokol, der fortæller om de lokale ufaglærtes kamp for en bedre tilværelse og foreningens historie frem til 1970, hvor alle afdelinger af DASF (Dansk Arbejdsmands- og specialarbejder Forbund) i den nye Hadsund Kommune blev sammenlagt.

Udgiver

af GAMMELT NYT er arkiverne i Hadsund, Visborg, Skelund, Veddum, Als og Øster Hurup, der gerne modtaget nye abonnenter, bare kontakt et af dem.

GAMMELT NYT

udkom første gang i 1987 i et prøveeksemplar, for at se om der var stemning for at fortsætte, der hvor det lokalhistoriske tidsskrift ”Lokalhistorie i Hadsund Kommune” indstillede sine aktiviteter.

Det var der og indtil nu er der udkommet 65 hæfter med 2676 sider og ca. 500 artikler, der fortæller om historien i det sydøstlige hjørne af Himmerland. Sammen med artiklerne fra ”Lokalhistorie i Hadsund Kommune”, er der skrevet tæt på 700 artikler.

Desuden har arkiverne udgivet særudgaverne ”100 året for Aalborg-Hadsund jernbane” og ”Livet i Sydøsthimmerland 1930 – 1960”.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...