Sylvester Patrick Jensen har netop afsluttet sit 2 årige EGU forløb på Havbakkeskolen

als: - Et forløb, hvor Sylvester har været i praktik på Havbakkeskolen og fulgt et uddannelsesforløb på AMU Nordjylland, oplyser Jan Gerts, der forleden overrakte Sylvester sit EGU Bevis.

Hvad er EGU?

Egu er en 2-årig uddannelse for unge under 30 år med stor vægt på praktik.

Uddannelsen er bygget op omkring arbejde. Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, og kun en lille del i skole. Derfor er egu også for unge, der foretrækker arbejde frem for skole.

Hver egu-elev får sin egen personlige uddannelse. Det er egu-vejlederen, der sammen med egu-eleven sørger for, at uddannelsen passer til elevens ønsker, behov og kompetencer. Uddannelsens grundlag er en 2-årig fleksibel plan med mest tid i praktik og mindre i skole, der varer mindst 20 og højst 40 uger.

Man kan både komme i praktik og i skole flere forskellige steder under uddannelsen.

Egu er en rigtig uddannelse. Når man har gennemført både skole og praktik tilfredsstillende, får man et uddannelsesbevis. Egu kvalificerer også til at starte på en anden uddannelse, for eksempel som EUD-elev. Egu-elever får løn under uddannelsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...