Byrådet har godkendt den nye sti, der skal løbe langs Dokkedalvej nord for Øster Hurup

ØSTER HURUP: Fonden - der står bag Lille Vildmosecentret nord for Øster Hurup - har rettet henvendelse med tilbud om at indgå i en aftale med Mariagerfjord Kommune om at anlægge en dobbeltrettet cykel-/gangsti langs Dokkedalvej fra Øster Hurup frem til den offentlige strandpark.

Og Mariagerfjord Byråd har nu godkendt et Cykel-/gangsti projekt langs Dokkedalvej nord for Øster Hurup.

Fagenheden Teknik og Byg har i samarbejde med Aage V. Jensens Fond udarbejdet udkast til projekt og samarbejdsaftale. Byrådet anmodes om at godkende begge dele og meddele bevilling.

Mariagerfjord Byråd har nu godkendt et Cykel-/gangsti projekt langs Dokkedalvej nord for Øster Hurup

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet skitseprojekt for etablering af 1,2 km dobbeltrettet cykel-/gangsti på primært på vestsiden af Dokkedalvej og ombygning af den eksisterende rasteplads 1,5 km fra kommunegrænsen til Aalborg kommune.

Cykelstiprojektet består af 3 projekter:

Der anlægges en 1.200 m lang dobbeltrettet cykel-/gangsti langs Dokkedalvejs vestside fra den eksisterende byport (midterhelle) i Øster Hurups nordlige udkant forbi Udsigtstårnet frem til den eksisterende gangtunnel under vejen og over til den eksisterende parkeringsplads ved den offentlige strandpark øst for Dokkedalvej.

Stien anlægges på Aage V. Jensens Fonds ejendom langs Dokkedalvej og får status som offentlig sti. I den forbindelse udskifter og flytter fonden selv det eksisterende hegn langs Vildmosefredningen, så der kan blive plads til stien. Den eksisterende byport belyses og ombygges til krydsning for bløde trafikanter. Pris 1,6 mio. kr.

Den eksisterende rasteplads (parkeringsplads) 1,5 km fra kommunegrænsen til Aalborg kommune ombygges til en egentlig parkeringsplads med kapacitet til 23 biler. Pris 650.000 kr.

Der anlægges ny krydsningshelle mellem den nye sti og Kattegat Strand Campings indgang af hensyn til trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Krydsningshellen belyses. Pris 350.000 kr.

I projekterne er der indregnet udgifter til projektering og tilsyn. Fonden har tilkendegivet at ville finansiere punkt 1 og 2. Bidraget fra fonden vil udløse gavemoms på 17,5%.

Mariagerfjord kommune skal således finansiere gavemoms på ca. 400.000 kr., krydsningshelle på ca. 350.000 kr. og egen projektledelse på ca. 70.000 kr. - i alt 820.000 kr.

Projektet kræver en del myndighedsgodkendelse, og særligt skal der dispensation fra kystbeskyttelseslinje og fredningsbestemmelser.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...