Et nyt borgermøde om vindmølleplanerne i Veddum Kær holdes tirsdag 25. juni i Veddum Sal

HADSUND: Et nyt borgermøde om vindmølleplanerne i Veddum Kær holdes tirsdag 25. juni i Veddum Sal.

Da man på tilsvarende vis mødtes i januar i Veddum ”foregik det i en meget fin og positiv stemning som udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen (DF) udtrykte det i byrådssalen forleden.

- Men vi er jo er gode og positive mennesker i Veddum, så det siger sig selv, replicerede byrådsmedlem Danny Juul Jensen (V), Veddum, medlem af den lokale vindmølle-følgegruppe.

I høring til 6. august

Byrådet sendte forslag til både lokalplan og kommuneplantillæg for ”vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær” ud i 10 ugers offentlig høring.

Og det er altså det planforslag, som skal drøftes med borgerne 25. juni.

Planen er at opføre ni nye vindmøller med en højde på 150 meter og forinden at nedrive de otte eksisterende vindmøller i området, som kun måler 60 meter i højden.

Til nyopførelsen i Veddum Kær hører også solcelleanlæg.

Projektudvikleren fra Hobro, Eurowind Energy, har tilbudt følgegruppen at komme på en udflugt til Vindpark Handest Hede, hvilket er positivt, synes Jørgen Hammer Sørensen.

- De nye, 150 meter høje vindmøller, vil støje mindre end de eksisterende, som er 60 meter høje, forudsagde udvalgsformanden i byrådssalen, men blev modsagt af Danny Juul Jensen (V), Veddum - som nævnt medlem af den lokale vindmølle-følgegruppe.

De støjer

- Støjen fra de nye vindmøller stiger en vis procentdel, pointerede Danny Juul.

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at støjen øges, men at den holder sig inden for grænserne til nærmeste beboelse i det åbne land og Veddum by.

To boliger i området må dog nedrives, fordi de ligger så tæt på den planlagte vindmøllepark, at støjgrænserne for beboerne her ikke kan overholdes.

Offentlighedsfasen slutter 6. august.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...