I 2018 fik Øster Hurup Strandlaug bevilget kr. 10.000 fra Feriepartner Kattegat, dette beløb er brugt til at forbedre flydebroen fra sydmolen og indtil sandbanken syd for havnen

ØSTER HURUP: Lørdag 23 marts afholdt Øster Hurup Strandlaug deres årlige generalforsamling i Multihuset Øster Hurup.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: Formand Erik S. Damgaard, næstformand Anders Munk, kasserer Lisbeth Søndergaard, sekretær/fundraiser Hanne Jensen, broansvarlig Jens Peter Jensen, medlem Edwin Linde, og fra Mariagerfjord Kommune Allan Aksel Jensen.

I sin beretning fortalte formand Erik S. Damgaard om årets begivenheder og aktiviteter, hvor stranden har den helt store opmærksomhed, men lauget har også mange andre opgaver.

I 2019 har Øster Hurup Strandlaug indgået aftale med Mariagerfjord Kommune, at vi holder stranden fra Haslevgårde Å og indtil campingpladsen. Hidtil har kommunen holdt stranden fra havnen og indtil campingpladsen, men i 2019 er det således Strandlauget. Hvem vi bruger som entreprenør er endnu ikke endelig aftalt.

Sti fra havnen og til Novopladsen:

I 2018 begyndte vi at forbedre stien ved dels at fylde stabilgrus i huller og på nogle strækninger flytte stien lidt mod vest.

Arbejdet har haft effekt, da den gamle sti er oversvømmet ved kraftigt højvande. Dette arbejde vil blive fortsat, og stien fra Hedegårde bæk og indtil Novo-pladsen vil blive slået regelmæssig.

Flydebroen:

I 2018 fik Øster Hurup Strandlaug bevilget kr. 10.000 fra Feriepartner Kattegat, dette beløb er brugt til at forbedre flydebroen fra sydmolen og indtil sandbanken syd for havnen.

Bro ved Haslevgårde Strand:

Som tidligere beskrevet har Øster Hurup Strandlaug ved Nordea-fonden fået bevilget kr. 476.250,00 til at etablere en 150 m lang bro fra kysten og ud til sandbanken ved Haslevgårde strand. Broen er under produktion hos leverandøren Modulbro i Thisted, og 3., 4. og 5. maj, vil den blive monteret. 25. maj kl. 14.00 er der indvielse af broen, hvor alle er velkommen til at se og benytte den nye flotte bro.

Bæk udløb:

Udløbene fra Sellegårde bæk og Nr. Hurup bæk er en udfordring. Når der har været meget høj vandstand kombineret med nordøsten blæst fyldes bækudløbene op med sand.

Der er blevet oprenset flere gange gennem vinteren, og dette arbejde må forventes at skulle gentage sig hver vinter. Vi vil forsøge at gøre det hurtigere, så der ikke flyttes så meget sand når udløbet går sine egne veje.

Skiltning:

Nogle steder har det været vanskeligt for ikke stedkendte at finde stier, affaldsstativer mm. På opfordring fra Øster Hurup Strandlaug udfører Mariagerfjord Kommune snarest skiltning iht. Skov- og Naturstyrelsens ”Skiltehåndbog”, således at alt får et ensartet præg.

Beach Volley:

Nedenfor Øster Hurup Feriecenter blev der sidste sommer opsat Beach Volley net, hvilket var en stor succes. I år vil der også blive opsat Beach Volley net på stranden ved Sellegårde bæk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...