Sparekassen Vendsyssels fond har støttet Skelund Lokalhistoriske Forening i udgivelsen af bog om Skelund kirke: ”Skelund kirke - en perle i Østhimmerland”

Én af grundpillerne i Sparekassen Vendsyssels virksomhed er at støtte op omkring de områder hvor sparekassen driver sin forretning og dermed styrke lokalsamfundets vækst. Dette gør sig også gældende i Østhimmerland, hvor sparekassen er repræsenteret med lokale afdelinger i Hobro, Hadsund og Mariager.

En lang række projekter får glæde af en økonomisk håndsrækning, og i Skelund har midler fra sparekassen været med til at få et bogprojekt realiseret. Skelund Lokalhistoriske Forening har fået støtte til udgivelsen af en fornem bog om Skelund kirke: ”Skelund kirke - en perle i Østhimmerland”. Det oplyser Sparekassen Vendsyssel i en pressemeddelelse.

Det er sognets tidligere præst, Finn Carpentier, der har samlet materialet, og som nu har fortalt kirkens historie. Ud af arbejdet er der kommet en flot bog, der har bud til alle, der interesserer sig for lokalhistorie og bare en lille smule for den spændende og henved 800 år gamle kirke med det ejendommelige østvendte klokketårn.

Der er i tidens løb tænkt mange tanker om, hvorfor tårnet er ved kirkens østende og ikke, som det er almindeligt, ved kirkens vestende. Væsentlig i den sammenhæng er en mulig forbindelse til den store kirke i Mariager, og så er vi tilbage i slutningen af 1400’årene.

Umiddelbart fremtræder Skelund kirke som et beskedent bygningsværk i landskabet, men den har en spændende bygningshistorie.

Således kan kirkens hvælv dateres tilbage til slutningen af 1400’årene, og det kan godtgøres, at opførelsen af hvælvene har haft bygningsmæssige konsekvenser for kirken med ændret trykfordeling og belastning i et omfang, som har truet kirkens stabilitet.

Senere, formentlig i midten af 1600’årene, blev der føjet våbenhus og sakristi til kirken.

En spændende og enestående historie om et forsvundet og genfundet alterbillede knytter sig også til kirken og trækker væsentlige og historisk værdifulde tråde til det danske kirkearbejde i Sydslesvig i tiden efter 2. verdenskrig.

Uden overdrivelse kan det slås fast, at man ikke kan fortælle udtømmende om dette arbejde i Sydslesvig uden at konsultere, hvad der fortælles i bogen om Skelund kirke.

Bogen fortæller også om, hvorfor og hvornår man gik over fra at bruge fælleskalk ved kirkens altergang til at bruge særkalke. En tankevækkende proces ikke mindst i den corona-prægede tid, som vi lever i. Tidligere var det bl.a. tuberkulose og den spanske syge, der tvang til nytænkning. Nu er det coronaen. Forskellige sygdomme, men hver for sig trusler mod liv og helbred for mennesker lokalt og verden over. Kirkens overgang til selveje i 1914 er der ligeledes gjort rede for.

I 1998-99 fik Skelund kirke en unik udsmykning ved kunstneren Maja Lisa Engelhardt: altertæppe, altertavle, alterbillede, der senere er blevet suppleret af to fornemme messehagler. Siden da har turister og kunstinteresserede i stort antal besøgt kirken for at se og opleve den nye udsmykning tæt på. Blandt de mange besøgende har været hendes majestæt dronning Margrethe.

Der er i bogen også fortalt om, hvorfor kirken ligger, hvor den ligger og ikke et andet sted - og så er der gjort et ihærdigt forsøg på at forklare, hvad selve stednavnet ”Skelund” betyder, ligesom der er redegjort for, hvorfor byen hedder ”Skelund” og ikke ”Skelum”.

Bogen, der er på godt 220 sider indbundet og rigt illustreret, koster 225 kroner. Udgivelsen er blandt andet støtte af Sparekassen Vendsyssels Fond.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...