Frivilligcentret havde kaldt til møde omkring frivillige sociale indsatser i Mariagerfjord

HADSUND: Frivilligcentret havde onsdag 21. november kaldt til møde omkring frivillige sociale indsatser i Mariagerfjord, med særligt fokus omkring de kommunale midler her til, afsat i §18 og §79 puljerne.

- Interessen var stor, og der blev stoppet ikke mindre end 51 ind i lokalet, som nok mødte en udfordring i de mange interesserede. Selv om der måtte begrænses i deltagere fra den enkelte forening, blev der blev plads til repræsentation fra alle foreninger. Deltagerne var fra et bredt frivilligfelt fra hele kommunen. Alt i alt blev det en god aften, hvor der blev vendt flere spørgsmål og forklaret retningslinjer for de kommende ansøgere, fortæller centerleder Tommy Sørensen.

Jan Andersen (UP) formand for udvalget Sundhed og Omsorg, samt Peter Muhl (S) medlem af Sundhed og Omsorg lagde ud med de politiske betragtninger og synspunkter for det frivillige sociale arbejde. Begge roste indsatsen og pegede på vigtigheden i at de mange frivillige involverede sig i opgaverne. De kom også ind omkring de forestående besparelser på puljerne, som de ikke just var stolte af, men som der blev sagt, så var det en presset opgave at få budgettet til at hænge sammen. Det betød så også at §18 og §79 måtte levere lidt til opgaven.

Rikke Tarnow Friis-Hundborg fulgte op med reglerne for uddeling fra puljerne, og pegede på de justeringer der fulgte med, hvor tilskud til husleje nok er den, der får mest betydning. Som Rikke udtrykte det, så vil det bero på en vurdering/dialog, om der mulighed for kommunale lokaler i området. Hvis, så gives der ikke til lokaleleje.

Tommy Sørensen, leder af Frivilligcenter Mariagerfjord, ridsede kort op omkring udfordringerne og kunne konkludere, at omkring §18 vil der ikke være grund til bekymring i henhold til ændringerne. Den nedlagte 10% pulje og det restbeløb der var i 2018, vil dække den besparelse der er. Så hvis ansøgningerne i 2019 ligner 2018 er der økonomi nok. Mere bekymret kan man være omkring §79, hvor samtlige midler blev uddelt i 2018. Her vil der være en gennemsnitlig besparelse på 21%.

Ansøgerne skal dog være opmærksomme på, at der i denne vurdering ikke er skelet til betydning af de tildelinger, der hviler på husleje, tilføjer Tommy.

Frivilligcentret opfordrer til, at frivillige allerede nu begynder at tænke i ansøgning, selv om puljerne ikke er lagt ud. Reglerne er klar, og den økonomiske ramme kendt.

Frivilligcentret bistår gerne med råd og vejledning, og kan også pege på andre muligheder. Særligt dem der fik til husleje i 2018, bør gå i gang snarest og se mulighederne igennem. Gerne her inden jul, så vi kan finde nogle gode løsninger, der ikke giver bøvl for de frivillige kræfter, slutter Tommy af med.

I 2018 fik 50% af ansøgerne max. kr. 6.000,- fra §79 og max. kr. 8.000,- fra §18. Så det er forholdsvis små midler der deles ud til frivillige af de kommunale sociale midler.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...