HADSUND: Havnø Mølles Venners nye, fine lokaler i Rosendalsgårdens gamle lade blev fredag indviet ved en reception.

Her kan møllevennerne vaske møllesejl - og de har fået både mødelokale og arkivrum, hvor Møllehistorisk Arkiv er blevet opstillet, så det kan bruges af alle mølleinteresserede.

Ved receptionen var der repræsentation af Mariagerfjord Kommunes kulturudvalg, Nordjyllands Historiske Museum, Museumsforeningen for Hadsund og Omegn samt møllevenner fra Ulsted Mølle, Godthåb Hammerværk, Bælum Mølle og Lyshøj Mølle.

Arkivet har ikke fast åbningstid, men man kan henvende sig til møllevennerne og få en aftale om besøg.

Et mål om nye lokaler er nået - og dét uden at røre foreningens formue, der er øremærket til bevaringen af den fredede Havnø Mølle fra 1842.

- Den gamle dame er lidt krævende, som formand Lars Gynther udtrykte det.

Et overskud på 100.000 kroner fra byggeriet på museet i Hadsund i 2016 har bidraget til ombygningen. Men uden frivillig arbejdskraft kunne det slet ikke have ladet sig gøre.

Havnø Mølles Venner har - mod at få en uopsigelig brugsret på 10 år - lagt en masse ulønnet arbejdskraft i ombygning af den gamle lade.

Pengene fra museet rakte kun til byggematerialer, ikke til inventar. Dagen før receptionen fik foreningen imidlertid et brev fra Velux Fonden, der bevilgede 33.700 kr. til køkkeninventar mv.

Bevillingen var givet "i anerkendelse af ældres aktive frivillige indsats i en moden alder". Det er jo ikke nogen hemmelighed, at gennemsnitsalderen blandt Havnø Mølles Venners frivillige er så godt og vel 60 plus.

Fra Nordjyllands Historiske Museum var der tale ved afdelingsleder Per Hadsund, der kender møllevennernes vaner og medbragte en solid og kærkommen kaffemaskine og et kilo kaffe som gave.

Museumsforeningens næstformand Birthe Overgård holdt en smuk tale over ordet "mølle" i mange sammenhænge. Hun medbragte - ligesom flere andre - en pengegave, så der bliver råd til lidt bedre lamper end de forhåndenværende brugte, man har måttet ty til.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...