KLUBLIV: Hadsund Linedance Club holdt generalforsamling på Hadsund Skole

HADSUND: Aftenen blev såmænd indledt med en times dans, da Hadsund Linedance Club mødtes til generalforsamling i Hadsund Skoles lokaler.

En del medlemmer var derfor mødt op for at deltage i arrangementet.

Dansen i gymnastiksalen foregik under ledelse af, Susanne Mose Nielsen. Derefter generalforsamling, og efterfølgende kaffe med tilbehør.

Klubformand Poul Nielsen aflagde beretning og takkede både bestyrelse og instruktører for indsatsen.

På valg var Conni Reinhold, Hanne C. Jensen og Annette Christensen, som alle blev genvalgt.

Som suppleanter blev genvalgt, Per Jørgensen, Randers, og Merete Merfeldt, Mariager.

Som revisorer blev genvalgt, Kurt Bager Johansen.

Jytte Johansen blev genvalgt som 2. revisor og Konny Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med formand, Poul Nielsen, Hadsund - næstformand Conni Reinhold, Norup - kasserer Birgitte Leth, Randers - sekretær Hanne Jensen, Bælum samt og Annette Christensen, Korup.

Generalforsamlingen var præget af hygge, sammenhold og stor interesse for klubben og selvfølgelig for linedancen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...