En halv snes mennesker deltog i den ny form for offentligt menighedsmøde.

ALS: Pladsen i menighedshuset i Als er ved at være for trang, og menighedsrådene i Als og Øster Hurup, der i fællesskab ejer huset, overvejer en udvidelse.

Det oplyste formand for rådet i Als, Jens Laurids Pedersen på et offentligt menighedsmøde, der blev holdt i kirken umiddelbart efter en musikgudstjeneste søndag formiddag.

Han oplyste, at man prøvede denne ny mødeform, men måtte så samtidig beklage datoen. Mødetidspunktet ramlede sammen med borgerforeningens julemarked i Als Hallen, hvor der samtidig ved frokosttid blev serveret grønlangkål med flæsk og pølse. Det kunne menighedsrådets traktement, et papbæger med kaffe og småkager, ikke hamle op med.

En halv snes mennesker deltog dog i mødet, hvorimod der i Als Hallens cafeteria var fuldt hus.

I forhold til udvidelsen af menighedshuset blev der spurgt til, om ikke nogle af de mange aktiviteter i huset kunne rykkes til netop Als Hallen og lokalerne i tilknytning til hallen.

Jens Laurids Pedersen oplyste, at man i rådet er klar over, at der arbejdes på at få øget aktivitet i netop hal og cafeteria.

Han kunne også oplyse, at man selv kører med en stram økonomi, men forventer at komme ud af året med skindet på næsten, som han udtrykte det.

Det blev også oplyst, at der ansættes ny præst ved kirkerne i Als og Øster Hurup. Vedkommende vil blive indsat i Als kirke af provsten 15. januar næste år.

- Men ifølge reglerne kan vi ikke oplyse navnet på den ny præst, sagde han.

Menighedsrådene i Als og Øster Hurup arbejder tæt sammen, og samarbejdet udvides til at omfatte Skelund og Visborg.

Der sker løbende en omlægning på kirkegården. Flere og flere vælger mindre gravsteder frem for de store familiegrave, oplyste han.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...