Svømmehal og mountainbikebane var et par af de lidt mere vidtgående

ALS: Arbejdsgruppen i Als, der med kommunal bistand arbejder med landsbyens udviklingsmuligheder, har efter borgermødet på Havbakkeskolen onsdag aften fået en bred vifte af ideer og forslag at arbejde videre med.

Mødet i aulaen på Havbakkeskolen havde samlet godt hundrede mennesker, der efter en række indlæg delte sig op i en halv snes grupper, der hver gav sig i kast med i forvejen fastsatte emner. Der blev arbejdet i godt en times tid, inden grupperne fremlagde, hvad de var kommet frem til.

Ideerne blev også skrevet ned på papir, og det bliver i de kommende dage konsulent Jeanette Lunds opgave at sammenfatte det hele, så det bliver muligt at afstikke konkrete planer for udvikling af landsbyen.

Det var initiativtager til hele projektet, Jan Gerts, der bød velkommen. Han opridsede forhistorien, og derefter var det Jens Lykke fra Mariagerfjord Kommune, der orienterede om mulighederne for at vende en negativ befolkningsmæssig udvikling til en positiv udvikling. Prognoserne varsler en negativ udvikling på to procent, men det vil være muligt at vende denne udvikling, sagde han.

Jeanette Lund orienterede om at tænke strategisk, og hun ledede efterfølgende slaget med gennemgang af en halv snes gruppers arbejde.

En gruppe arbejdede med udvikling af midtbyen omkring gadekær og anlæg. Flere grupper gav sig i kast med havbakkerne, stranden og molen, og en anden gruppe så nærmere på udvikling af Als Hallen som det centrale samlingssted i byen.

En gruppe havde hentet de store visioner frem. Man så gerne opført en stor svømmehal i tilknytning til idrætshallen på arealet hvor der nu er en multibane. Idrætshal, svømmehal og boldklubbens opvisningsbane skulle gøres til et hele, lød det.

Der var også et forslag om etablering af en mountainbikebane på Ravnbjerg, en toiletbygning ved stranden, oprettelse af en erhvervsforening, opstilling af infocentre samt en kilometerlang forskønnelse med vejtræer frem til byskiltene nord og øst for Als.

Formand for Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune, Kim Knudsen, Hørby, deltog også i borgermødet i Als. Han blandede sig ikke i diskussionen, men udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med fremmødet og det engagement, der blev lagt for dagen.

Også Jan Gerts udtrykte stor tilfredshed med mødet, og han lovede, at man i styregruppen vil sørge for, at alle, der på borgermødet tilmeldte sig arbejdsgrupper, vil blive holdt i ørerne, så tingene ikke bare glider ud i sandet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...