Byrådet har nedlagt boligkommissionen, der efter otte år stort set har opfyldt sit formål om at forskønne

MARIAGERFJORD: De sidste otte år har boligkommissionen i Mariagerfjord haft til opgave at luge ud i faldefærdige og skæmmende huse rundt omkring i kommunen.

Mere end 600 sager er behandlet, over 160 huse er revet ned, mens omkring 90 er sat i stand.

Med andre ord har de ti kommissærer løst opgaven så godt, at de har gjort sig selv arbejdsløse.

Der er nemlig meget få huse tilbage i kommunen, der kræver handling, og derfor har byrådet besluttet helt at nedlægge kommissionen.

Indtil videre har byrådet overtaget kommissionens opgaver. Men da mange af sagerne kræver en hurtig beslutning, skal byrådet i aften tage stilling til, om det i stedet er teknik- og miljøudvalget, der i fremtiden skal føre tilsyn og træffe afgørelser om blandt andet nedrivning, forskønnelse og kondemnering (forbud mod beboelse pga. sundhedsfare).

- Uden det skal lyde for pralende, så er det bedste, man kan gøre, vel at gøre sig selv arbejdsløs, griner byrådsmedlem Danny Juul Jensen (V).

Han har været formand for boligkommissionen siden 2013 og glæder sig over, at kommissionen stort set har udtjent sit formål.

- Der bliver selvfølgelig ved med at komme noget løbende - for eksempel huse med skimmelsvamp, der skal erklæres ubeboelige - men vi er kommet igennem en ordentlig pukkel.

- Hele sidste år mødtes vi kun fire gange i kommissionen med en eller to sager på dagsordenen hver gang. Det er for meget at gøre ud af for lidt, for det koster jo noget, hver gang vi er ti, der skal mødes.

- Derfor er jeg også helt enig i, at opgaven ligger godt hos teknik- og miljøudvalget, siger Danny Juul Jensen.

Kommissionen har nedrevet og forskønnet huse i hele kommunen, men de sidste fire-fem år har især Skelund og tvillingelandsbyen Veddum, hvor Danny Juul Jensen selv er bosat, fået et markant ansigtsløft.

I alt 38 huse i de to byer er blevet jævnet med jorden og er flere steder erstattet med grønne byrum.

- Folk herude er godt tilfredse. Vi har fået en helt anden befolkningssammensætning, og politiet har også rost og fortalt, at der er blevet mere roligt i området.

-De får færre udkald til det her hjørne af kommunen, og det kan vi jo kun glæde os over, siger den tidligere kommissionsformand.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...