Udvalget for teknik og miljø har skåret igennem i en verserende strid mellem en nabo og en lokal beboergruppe

HADSUND: Københavnermolen på Hadsund Havn skal fortsat holdes åbent både for trafik og for diverse aktiviteter på moleområdet.

Den skal hverken lukkes for visse aktiviteter eller eventuel afspærres for kørende trafik.

Det fastslår udvalget for teknik og miljø og skærer derved igennem i en verserende strid om modsat rettede ønsker blandt beboere i området.

Det er en lokal nabo til Københavnermolen, som ønsker moleområdet afspærret, idet naboen føler sig generet af diverse selvbestaltede aktiviteter.

Utilfredse med afspærring

Hvorimod en lokal beboergruppe fra ejendommen Havnevej 15-17 er utilfreds med afspærringen og ønsker uhindret adgang til moleområdet.

I modsat fald vil trafik og selvbestaltede aktiviteter blot flytte sig til resten af havneområdet.

Nu har beboergruppen altså fået medhold.

I sommermånederne benyttes området langs kajen og Københavnermolen i udpræget grad af kommunens turister og lokale, der tager ophold på havnen.

Mange børn og voksne bruger desuden havnen som plads for lystfiskeri.

Havnekajen anløbes også et par gange om året af gamle træskibe.

Rekreativ plads

Desuden anvendes området også til søsætning af store lystbåde fra blokvogn med kranbil.

De vil møde manøvremæssige udfordringer ved en afspærring af Københavnermolen.

Ved enkelte arrangementer anvendes området ligeledes til parkeringsareal for personbiler.

I lighed med resten af kajen er Københavnermolen i lokalplanen udlagt som rekreativ plads.

Dog er der ikke fastsat uddybende bestemmelser for områdets indretning eller brug.

Så længe Københavnermolen står åben for områdets brugere eller offentligheden, giver lokalplanen vide rammer.

Men på kommunen betragter man Københavnermolen som en del af resten af moleområdet og det nye kanalområde.

Derfor ser embedsmændene gerne, at der laves en sammenhængende plan for indretning og brug af hele havnearealet.

Området frisket op

Efter nabokontakter i fjor til borgmester Mogens Jespersen (V) og møder med føromtalte beboergruppe om moleområdets tilstand og brug rengjorde kommunen området for ukrudt.

Desuden bekæmpede man algevækst, udskiftede et gammelt træskibsflag, inddrog udtjente skilte, fjernede gamle telefonmaster og udskiftede to gamle stålgittermaster med projektørlys med almindelige gadelysmaster.

Herudover blev der opsat to borde-/bænkesæt og et affaldsstativ.

På kanalområdet er der samtidig blevet opsat stibelysning seks borde-/bænkesæt og affaldsstativer.

Og så sent som i maj blev der ydermere opsat blomsterkummer til at forskønne Københavnermolen

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...