Hans Henrik Rasmussen
Bestyrelse og frivillige på Hadsund Museumsforening og Lokalhistorisk Arkiv kan godt bruge flere hænder til at hjælpe. Fra venstre ses: Ketty Overgaard, Ulla Olesen, Ulla Knudsen, Dennis Lybech, Pia Karstens og Birte Nørdam Andersen og forrest: Birte Overgaard og Pusser. Fraværende var Lene Grønbech og Hans Henrik Rasmussen, der stod bag kameraet.

Bliv klogere på Hadsund Lokalhistoriske Arkiv - læs mere her

HADSUND: En del af lokalarkiverne har en eller flere fastansatte arkivarer, men den altovervejende del af arkivernes medarbejdere er frivillige, som i Hadsund Lokalhistoriske Arkiv, der bruger et antal timer om ugen på at hjælpe arkivet med de forskellige opgaver.

Desuden bruger nogle arkiver folk i forskellige beskæftigelsesordninger.

Ansvaret for driften ligger oftest hos en bestyrelse sammen med lederen.

Hvem betaler for lokalarkivet

Lokalarkiverne har meget forskellige vilkår, og økonomien er meget forskellig.

Mange arkiver får et kommunalt tilskud, men der er også foreningsdrevne lokalarkiver, der udelukkende drives ved hjælp af medlemskontingenter.

Desuden søger arkiverne at skabe egne indtægter ved salg af kopier, skrifter og ydelser.

Endelig kan der være mulighed for at søge lokale sponsorer og fonde om tilskud til særlige projekter.

Brug for din hjælp

Arkiverne har brug for hjælp og støtte - din støtte - både i form af materialer, men så sandelig også økonomisk.

Det er arkivernes håb, at rigtig mange lokale borgere vil bidrage med et medlemskab, der typisk kun koster en hund om året. Men større donationer er også meget velkomne.

Du finder arkivernes kontaktoplysninger på hjemmesiden: www.lokalarkiver-mariagerfjord.dk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...