Vandet i gadekæret er nået op over gulvplan i rugehusene. Da de blev sat på pæle, var i over 30-30 centimeter over vandspejlet

ALS: Der er ikke sæson for, at andefugle ligger på æg - og det vil for tiden heller ikke kunne lade sig gøre i rugehusene, der er opsat i Als’ gadekær Flouen, hvor gulvplanet i husene i øjeblikket står under vand.

De seneste ugers nedbør har resulteret i, at vandstanden i gadekæret er steget mellem 20 og 30 centimeter.

Rugehusene står på pæle. Da de blev sat op, stod de 20-30 centimeter over vandspejlet, men i løbet af efteråret har borgerne i byen konstateret, at der er kommet mere og mere vand i Flouen.

Der er dog ingen fare for, at vandet vil løbe over.

Gadekæret har flere gange givet byens borgerforening grå hår i hovedet, blandt andet på grund af algevækst, der har givet vandet en grumset, grønlig farve.

- Der er taget vandprøver og lavet forskellige forsøg med, hvad der kan gøres, sagde formand for borgerforeningens Hans Lybæk på generalforsamlingen for nylig.

Han roste Jesper Salomonsen, der som nabo til Flouen holder et vågent øjne med gadekæret, rydder op og fjerner ting, der er faldet i vandet.

I byen håber man, vandstanden vil synke igen, til det bliver sæson for, at andefugle flytter ind.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...