Godtfolk-gruppe i Mariager vil fortælle byens historie via skulpturer i byrummet - og præsenterer 4. maj de foreløbige planer på en udstilling i Galleri Himmerig

MARIAGER: Mariager har i sandhed mange andre kvaliteter, men byen udmærker sig ikke ligefrem ved antallet af kunstværker i byrummet.

Det skal der nu laves om på, hvis det står til en selvudnævnt ”Godtfolk-gruppe” i byen.

”Godtfolk-gruppen” består af Steen Nørgaard, Lene Lundsgaard og Freya Hvaste, som sammen arbejder på at opstille en række bronzeskulpturer af personer, som op gennem historien har spillet en rolle i Mariager.

De tre initiativtagere modtog ikke færre end 29 forslag til mulige skulpturpersonligheder, da de via Facebook bad bysbørnene om at komme med bidrag.

Planen er i første omgang at opstille tre figurer - og på sigt yderligere seks - så Mariagers historie ad den vej kan blive belyst fra 1400-tallet til op i dette århundrede.

- Men det har været utrolig svært at vælge emnerne, fordi alle 29 forslag var spændende, lyder det fra ”Godtfolk-gruppen”.

Indtil videre er der udarbejdet 12-15 plancher med fotos - og enkelte figurskitser i henholdsvis ler og voks - af nogle af de mange Mariager-personligheder, som borgerne har foreslået som emner, der kan ende med at blive til bronzeskulpturer i byen.

Forstudierne til de kommende bronzeskulpturer kan fra lørdag 4. maj nærmere studeres på udstillingen ”Godtfolk” i Galleri Himmerig, Østergade 9, Mariager.

Betegnelsen ”Godtfolk” dækker pr. definition over afdøde borgere, som har spillet en rolle i Mariager på en sådan måde, at de stadig huskes i form af erindringer og fortællinger.

Hver af de kommende skulpturer vil til sin tid blive forsynet med QR-koder og en nærmere beskrivelse af, hvem personerne var.

- Og på den måde kan skulpturerne forhåbentlig være med til at give et nyt og tidssvarende perspektiv på byens historie.

- Vi ønsker kunst, som passer til Mariager, og som understreger byens egenart - til glæde for lokalbefolkningen og de ca. 180.000 turister, som årligt finder vej hertil.

- Samtidig håber vi på, at skulpturerne med deres personhistoriske baggrund vil kunne være med til at give børn og unge en fornemmelse af Mariagers historie - og de voksne en stolthed over deres by, lyder det fra ”Godtfolk-gruppen” bestående af Steen Nørgaard, Lene Lundsgaard og Freya Hvaste,

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...