Det var et hårdt arbejde at kravle op og ned for at få fjernet buske og træer på den stejle skråning

ALS: Skråningen mod nord på Hulvejen og østskråningen på Havbakkerne ved Als kirke er i weekenden blevet ryddet for træer og buske og området fremtræder friseret og indbydende. Græsarealet ved foden af bakken ud mod havet er også holdt nede.

Det er borgerforeningen i byen, der står for vedligeholdelsen, og med jævne mellemrum er det nødvendigt at bruge det tunge materiel, for ikke at træer og buske skal tage overhånd og hindre udsigten fra kirkegården.

Foreningen bestyrelse kunne glæde sig over, at mange fulgte invitationen og mødte op til en arbejdsdag i området. Deltagerne blev inddelt i hold, der gav sig i krig med hver sin skråning. Det var ikke nogen let opgave at arbejde på de stejle skråninger og samtidig få det afskårne båret ned og efterfølgende kørt bort.

Borgerforeningen sørgede for, at det arbejdende folk hverken kom til at tørste eller sulte.

Det fremgår af gammelt billedmateriale, at Havbakkerne ved kirken aldrig har været bevokset med træer modsat sydsiden ved Hulvejen, hvor der i mange årtier har været bevoksning op mod det daværende afholdshotel. Her havde Als Kro og Badehotel omkring århundredskiftet også et par hytter, hvor kroens gæster kunne drikke eftermiddagskaffen samtidig med, de kunne nyde udsigten over Kattegat.

Det er også borgerforeningen, der står for molen, der efterhånden trænger til en overfladebehandling. Foreningen har opstillet et skilt ved foden af molen, hvor man gør opmærksom på, at færdsel på molen er på eget ansvar. Der er huller i overfladen. Stormvejr med høj vandstand slider på den.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...