Tommy Ramsing blev hædret ved generalforsamlingen forleden

HADSUND: HADSUND SKYTTELAUG afholdte 9. april 2019 den årlige ordinære generalforsamling i Marinestuen på Bådstræde i Hadsund.

Generalforsamlingens dagsorden var helt i overensstemmelse med det gamle Laugs vedtægter og første punkt var naturligvis valg af dirigent.

Der er i HADSUND SKYTTELAUG tradition for, at Laugets formand vælges som generalforsamlingens dirigent og denne tradition blev naturligvis heller ikke fraveget på dette års generalforsamling.

Dirigenten – formand Jimmi Ringe Ibsen – kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fuldt beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Formanden aflagde herefter beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år siden sidste års generalforsamling, og kunne stolt informere at han hen over vinteren er blevet uddannet til skydeleder, således at skydningerne fremadrettet kan afholdes i henhold til de nye sikkerhedsregler. Flere medlemmer af bestyrelsen har planer om at gennemføre skydeleder uddannelsen inden sommer. Umiddelbart i forlængelse af formandens beretning blev Laugets kasserer Tommy Ramsing hædret med en guldfugl for hans indsats som Laugets kasserer i 50 år.

Kasserer Tommy Ramsing fortsatte generalforsamlingen med fremlæggelse af Laugets regnskab for året 2018, hvilket viste et beskedent driftsoverskud, trods de meget fine præmier, der uddeles efter hver skydning.

Både formandens beretning og regnskabet godkendtes med forsamlingens akklamation.

Der blev foretaget en enkelt rokering i bestyrelsen idet Poul Jul Sørensen udtrådte og ind i stedet kom klubbens mangeårige sekretær Søren Tapdrup. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor kasserer Tommy Ramsing valgte at overdrage det store ansvar som kasserer til Ivan Christiansen, og ellers uændret på de andre poster.

Valg til Laugets tillidsposter er der ikke tradition for den store udskiftning. Dette var heller ikke tilfældet på dette års generalforsamling, dog blev Knud Erhardsen valgt som ny revisor da Søren Juul Nielsen ønskede at stoppe på denne post.

De foreslåede skydedage i 2019 blev godkendt og ligger som følger: 1. skiveskydning 25.05.2019, 2. skiveskydning 15.06.2019, Fugleskydning 10.08.2019 og Trekantskydning 21.09.2019 i Rostrup

Under punktet eventuelt blev der ivrigt diskuteret hvad der nu skal ske med vores skydebane ved den gamle Skovpavillon, som Lauget har brugt siden 1895, nu hvor der angiveligt skal bygges nye boliger på matriklen.

Bestyrelsen samt Erik Erland Nielsen vil undersøge nærmere, hvad det får af praktisk betydning og handle herefter.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...