Huset blev opført direkte på jorden uden sokkel og er løbende blevet renoveret og vedligeholdt, men er nu i en stand, hvor det ikke længere kan lade sig gøre

HADSUND: Hadsund Dyrehaveforenings bestyrelsen og kasserer Poul Dausel har netop udarbejdet en projektbeskrivelse for udskiftning af det gamle bjælkehus i dyrehaven på Ringvejen 3 i Hadsund.

Poul Dausel fortæller, at Hadsund Dyrehaveforening blev stiftet for 36 år siden og i den forbindelse blev der bygget et bjælkehus til opbevaring af foder og læskur for havens dyrebesætning.

Huset blev opført direkte på jorden uden sokkel og er løbende blevet renoveret og vedligeholdt, men er nu i en stand, hvor det ikke længere kan lade sig gøre. Det er blevet så utæt, at foderet til dyrene ikke kan opbevares der længere, og vi vil derfor gerne have det udskiftet til et nyt og med støbt sokkel.

Mangler stadig midler

Projektet lige nu vil koste kr. 452.000,- hvoraf bestyrelsen selv opsparet og modtaget tilskud fra private på kr. 52.000,-

Attester, nedbrydning, bortskaffelse og deponering af det gamle hus koster kr. 20.000,-, Støbning af sokkel kr. 60.000,- hus med udhæng og tagpap kr. 361.250,- samt omfangsdræn og uforudsete udgifter på kr. 11.000,- i alt kr. 452.000,-

- Det resterende beløb søges hos forskellige fonde og private institutioner, siger Poul Dausel, og indtil nu har vi modtaget kr. 180.000,- fra ELRO-Fonden og Sparekassen Hobro Fonden, begge med kr. 80.000,- og Spare Nord Hadsund Fonden med kr. 20.000,- så vi mangler stadig kr. 235.000,- påpeger Poul Dausel.

Alligevel håber bestyrelsen af få opført huset i løbet af i år, så det står klar til vinteren 2019/20.

Frivillighed

Hadsund Dyrehave drives på frivillig basis af 3 pensionerede landmænd, der passer dyrene på skift.

- I forbindelse med opførelsen af bjælkehuset planlægger vi, at afholde nogle arbejdsdage, hvor der ryddes op og hytten males af foreningens pensionistmedlemmer, håber Poul Dausel, hvor vi får maling sponseret af en lokal leverandør.

Dyrehaven er velbesøgt

Hadsund Dyrehave er et stort aktiv for byen, byens beboere og børnehaver m.m. og har mange besøgende året rundt.

Specielt i forårs- og sommermånederne - når de nye gedekid og dåkalve viser sig, og på årsbasis skønner bestyrelsen, at der kommer godt 10.000 besøgende i dyrehaven.

De mange besøgende har stor glæde af udsigtstårnet, hvorfra der er udsigt ud over hele dyrehaven. Der er borde og bænke på platformen, som mange bruger til at nyde den medbragte madpakke og aldre lækkerier.

Dyreholdene i haven

Hadsund Dyrehave har en stambesætning på 30 dyr fordelt på 10 sikahjorte og 20 dåhjorte.

I 2004 blev gedehuset opført ud mod Ringvejen og etableret med en gedefold med 6-8 geder.

Dyrene passes og fodres af 3 pensionerede landmænd, der med stor ildhu passer jobbet på frivillig basis.

Siden dyrehaven fik egen hjemmeside for 3 år siden, har der været ca. 12.900 klik på den, også her mest i sommerferieperioden.

Der er jo gratis adgang til haven.

Uden hjælp....

- ingen dyrehave, lyder meldingen fra bestyrelsen, der er afhængig af hjælp udefra.

Foreningens økonomi hænger sammen med kontingent og frivillig bidrag fra de pt. 175 medlemmer samt sponsorgaver og bidrag fra besøgende i dyrehaven.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...