ALS: Varmeværk fornyr hovedledning på Hadsundvej og Ø. Hurupvej

ALS: Fjernvarmeværket i Als har indledt en af de hidtil største renoveringsopgaver af ledningsnettet: en udskiftning af hovedledningen på Hadsundvej og Øster Hurupvej.

Et arbejde, der anslås at løbe op i 5,7 millioner kroner.

Arbejdet opdeles i to etaper.

I første omgang renoveres strækningen fra Poppelvej mod øst og Øster Hurupvej.

Næste år venter så Hadsundvej fra Poppelvej mod vest.

Byrådet i Mariagerfjord bevilgede på sit møde i januar en kommunegaranti, så varmeværket kunne optage et annuitetslån på de 5,7 millioner kroner med en løbetid på 30 år.

Stadig flere sprængte rør

Hovedledningen er for en stor dels vedkommende den oprindelige fra starten af 60’erne, men varmeværket har de seneste år konstateret flere og flere rørsprængninger.

Første etape af udskiftningen forventes at være tilendebragt, inden ferietrafikken for alvor sætter ind - i det omfang coronakrisen tillader det..

I foråret 2021 drejer det sig om strækningen fra Poppelvej mod vest.

- Det kan ikke undgås, at der i forbindelse med renoveringsarbejder af denne størrelse i perioder vil opstå gener for trafikken gennem byen.

- For gående på fortovene og adgangsforholdene til butikker og beboelse, siger varmemester Anders Andersen fra værket i Als.

Forbrugerne i området vil også kunne opleve afbrydelse af varmeforsyningen, men man forventer, at den genetableres samme dag, som den afbrydes.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...