De tidsplaner, som entreprenørfirmaet, der står for arbejdet, har skiltet med, er blevet overholdt. Og hidtil har man haft vejrguderne med sig.

ALS: Der er inden for nogle dage udsigt til, at den trafikale situation i Als bedrer sig.

Arbejdet med at nedgrave ny varmeledning i Hadsundvej er nu afsluttet, og man har indledt sidste del af første etape med nedgravning af ledningen i Øster Hurupvej. Når der igen er asfalt på hele strækningen indstilles arbejdet for i år.

Fjernvarmeværket i Als har besluttet, at udskiftning af hovedvarmeledningen skal foregå over to år. Sidste del på Hadsundvej fra Poppelvej mod vest indledes til foråret 2021.

Gravearbejdet på Øster Hurupvej betyder, at det er nødvendigt med lysregulering, da kun en halv vejbane er til rådighed for både nord- og sydgående trafik. Det er ikke muligt at lave omkørsler, som man kunne, mens der blev arbejdet på Hadsundvej.

De tidsplaner, som entreprenørfirmaet, der står for arbejdet, har skiltet med, er blevet overholdt. Og hidtil har man haft vejrguderne med sig.

Arbejdet med fornyelse af de gamle varmerør, hvoraf en del ikke er blevet udskiftet, siden de kom i jorden i 1960’erne, da fjernvarmeværket blev etableret, er delt over to år for ikke at genere sommertrafikken, hvor strømmen af biler til sommerhusområderne mod nord er stor.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...