Foreningen Havnø Mølles Venner afholder ordinær generalforsamling 19. marts

HADSUND: Foreningen Havnø Mølles Venner afholder ordinær generalforsamling 19. marts 2019, hvor formanden kan aflægge en beretning, der både omfatter indretning og indvielse af klublokaler, store restaureringsopgaver på møllen, indkøb af nye møllesejl og flere meget velbesøgte arrangementer.

Et enkelt arrangement var slet ikke planlagt, og heller ikke ønsket. H. K. H Prins Henrik var i en årrække protektor for Dansk Møllerforening, og i forbindelse med hans død opfordrede man alle vindmøller til at mindes prinsen ved at stille møllens vinger i sørgestilling (så de danner et kors) ved solopgang på begravelsesdagen 20. februar og indtil højtideligheden i kirken var færdig.

Møllerforeningen havde meldt ud til pressen, at en lang række møller landet over ville vise prinsen den sidste ære på denne måde, og foreningen havde henvist til tidligere museumsinspektør Lise Andersen, Hadsund, for at få information om traditionen med at stille møllevinger i sørgestilling.

Det affødte en lang række henvendelser til os både fra landsdækkende TV og radio og de lokale medier. For møllelauget blev begravelsesdagen således en travl og begivenhedsrig dag med radiointerviews og TV-optagelser fra tidlig morgen.

Trætte, men en oplevelse rigere, kørte man ind til de nye foreningslokaler for at ”fordøje” dagens begivenheder, men ak, det viste sig, at dagen ikke var ovre endnu. Der blev ringet fra en af de store landsdækkende aviser, om vi ville give et interview. Det betød, at vi dagen efter blev omtalt i en artikel, der strakte sig over to helsider i JP. Den promovering møllen og foreningen her fik, ville under andre forhold have kostet en formue. Prins Henrik var i mere end en forstand møllerne en god mand.

På generalforsamlingen 19. marts er det også en stolt kasserer, der kan fremlægge et regnskab, med en omsætning på ca. 264.000 kr. og et overskud på godt 51.000 kr., hvoraf en del hensættes til aktiviteter i jubilæumsåret 2019 og resten til foreningens ”vingekonto”, der er en opsparing til de nye møllevinger, som man ved skal anskaffes inden for en overskuelig årrække.

Jubilæum

1. september 2019 er det 25 år siden Hadsund Egns Museum overtog Havnø Mølle fra Merete og Carl Lüttichau, Havnø, og møllen blev museumsmølle.

Indtil 2004 blev Hadsund Egns Museum ejet og drevet af Museumsforeningen, som således også var den formelle ejer af møllen.

Ved fusionen med Nordjyllands Historiske Museum i 2004 ønskede det nye museum ikke at overtage ejerskabet til møllen, som forblev Museumsforeningens. Da denne forening i lang tid var nødlidende, og ikke foretog sig noget i forhold til møllen, stiftede en kreds omkring møllen og de frivillige møllere i møllelauget i 2007 foreningen Havnø Mølles Venner som en støtteforening, der samarbejder med Nordjyllands Historiske Museum om driften af møllen.

I 2012 skete der en revitalisering af Museumsforeningen, men den nye bestyrelse var noget skræmte ved at stå som ejere af møllen. Havnø Mølles Venner tilbød derfor at overtage møllen og de forpligtelser, det affødte. Overtagelsen skete pr. 1. juni 2015.

25 års jubilæet som museumsmølle skal selvfølgelig fejres, og efter generalforsamlingen 19. marts vil kasserer Lise Andersen fortælle om arbejdet med en bog om Havnø Mølles historie fra herregårdsmølle til museumsmølle. Planen er, at bogen udgives i forbindelse med jubilæet 1. september, og sponsorer til trykning af bogen er allerede fundet.

Efter generalforsamlingen er foreningen også vært ved en kop kaffe med en ostemad – selvfølgelig på hjemmebagt brød.

- Alle er velkomne, men kun medlemmer har selvfølgelig stemmeret, fastslår bestyrelsen, men medlemskab kan betales på selve aftenen.

Som medlem støtter man arbejdet med at bevare Havnø Mølle. Til gengæld får man et årskort, der giver gratis adgang til alle Nordjyllands Historiske Museums mange afdelinger.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...