Bestyrelsen og formandsposter besat i den nye FGU institution

HIMMERLAND: Bestyrelsen for den nye FGU institution, der dækker Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands Kommuner har afholdt konstituerende møde 1. november 2018, hvor Edin Hajder blev valgt som formand og Ulf Givskov Bender blev valgt som næstformand for FGU-bestyrelsen.

Edin er udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet, mens Ulf er udpeget af dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Bestyrelsen var enige om at skifte navn fra ’FGU-institutionen Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommuner’ til ”FGU Himmerland”.

- Skiftet af navn skal signalere, at de tre kommuner er fælles om FGU-institutionen, der dækker et geografisk område. Vi vil stadigvæk fremhæve navnene på de tre kommuner, når vi når længere med at udarbejde skriftligt materiale herunder logo eller andet, udtaler formanden for FGU Himmerlands første bestyrelse.

Bestyrelsen har allerede givet sig i kast med opgaverne. En af de opgaver med højest prioritet er at ansætte en institutionsleder, hvis opgaver vil spænde meget vidt. Bestyrelsen vil i den kommende tid arbejde med opgaver såsom sammenlægning og overdragelse for etablering af FGU Himmerland, placering af skolerne i det geografiske område osv.

Bestyrelsen ønsker at indgå et godt samarbejde med de tre kommuner og andre samarbejdspartnere på alle områder. Fælles løsninger er velkomne eksempelvis i forhold til elevvisitation eller ungeindsats.

- Der er mange opgaver, som den nye bestyrelse skal tage sig af, hvoraf nogle presser sig meget på tidsmæssigt. Vi tager opgaverne i det tempo, som Ministeriet sender vejledninger ud om det. I den kommende tid vil bestyrelsen arbejde ihærdigt for at nå alt til tiden, selv om vi må se i øjnene, at vi har en stram tidsplan, afslutter formand Edin Hajder.

Fakta:

FGU HIMMERLAND skal udbyde FGU på 3 skoler i de tre kommuner.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) bliver fra august 2019 hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Uddannelsen er kendetegnet ved en uddannelsesform, som adskiller sig fra traditionel skoleundervisning, idet praksis, produktion og praktik er de centrale omdrejningspunkter for undervisningen.

Skoledagen veksler naturligt mellem teori og praksis, hvor eleverne mødes i større eller mindre hold.

Ved afslutning af forløb af mindst 12 ugers varighed modtager eleven et kompetencebevis.

Desuden kan elever gå til afsluttende prøver på de niveauer, som fagene udbydes på.

Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins skalaen. Der er vedlagt en kort beskrivelse af FGU-tilbuddet fra Ministeriet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...