Knap 30 mennesker deltog i borgermødet i Skelund Midtpunkt

SKELUND/VEDDUM: Byrådsmedlem Danny Juul Jensen (V) med bopæl i Veddum mener ikke, at initiativgruppen til oprettelse af en friskole i Skelund til erstatning for den kommunale, der lukker ned i år, har gjort det godt nok i bestræbelserne på at sælge friskoleideen.

Det gav han udtryk for på et borgermøde i Skelund Midtpunkt, hvor netop landsbyerne Skelund og Veddums fremtid var på dagsordenen.

Initiativgruppen oplyste, at man flere gange efter gruppen blev søsat, havde følt, at man løb panden mod en mur. Man har savnet opbakning fra forældrene. Det har i vid udstrækning været ældre mennesker i de to bysamfund, der af blandt andet af hensyn til huspriserne har støttet op om friskolen.

På mødet blev det besluttet, at der nedsættes arbejdsgrupper, der skal arbejde med oplæg til en fælles udviklingsplan for de to landsbyer.

Der var blandt lokalbefolkningen ikke den store interesse for borgermødet. Kun knap 30 mennesker var mødt op til mødet, der i al hast blev flyttet fra Skelund-skolens aula til medborgerhuset Midtpunkt. Der var sket et kommunikationsbrist mellem mødearrangørerne og skolen. Den var låst af, og der var ikke gjort klar til aftenmødet.

Lukning af den kommunale skole og en eventuel oprettelse af en friskole kom til at fylde meget i debatten.

Initiativgruppen oplyste, at man har anmeldt start af en friskole til ministeriet, og at der indenfor en overskuelig fremtid vil blive indkaldt til generalforsamling.

Problemet er, at en friskole først kan komme i gang efter et år. Så har mange af eleverne muligvis vænnet sig til Havbakkeskolen i Als med klassekammerater her og vil derfor vil være kede af at skulle flytte igen.

Jan Thøgersen sagde, at man nok på se i øjnene, at en friskole skal starte helt fra bunden, og så er de nuværende skolebygninger i Skelund for store.

Byrådsmedlem Peter Muhl (S), borger i Skelund, kunne se flere udviklingsmuligheder og opfordrede samtidig til en positiv dialog med kommunen, som han venter vil sætte skolebygningerne til salg.

Som flere andre manede han til sammenhold.

- Vi er stærke nok til at komme videre på egen hånd, sagde han.

Netop ordet sammenhold blev brugt adskillige gange i indlæggene.

Bent Ole Hansen slog til lyd for fællesskab. Han gav udtryk for, at han flere gange har oplevet modvilje mod samarbejde foreninger og søsterbyerne imellem, ligesom han flere gange har savnet opbakning.

Initiativgruppen til oprettelse af en friskole blev fra flere sider opfordret til at vælge et tema for en friskole i Skelund, så man ikke kun kan hente elever fra lokalområdet.

Gruppen oplyste hertil, at det vil være noget, som en bestyrelse skal tage sig af.

Jens Lykke fra den kommunale forvaltning sagde, at han mest var med på en lytter, men påpegede, at adskillige mindre byer har klaret sig godt efter at have mistet deres skoler. Han opfordrede også til nedsættelse af arbejdsgrupper for fremtidsudvikling, en opfordring, som man vil følge i landsbyerne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...