Torsdag aften 12. september kl. 19:00 kan interesserede få historien om byens ældste forening

HADSUND: Torsdag aften 12. september kl. 19:00 kan interesserede få historien om byens ældste forening, når formanden – gennem næste lige så lang tid - Leif Ringkær, er gæsteforedragsholder, der - blandt andet – havde betydning for, at Hadsund fik et Egnsmuseum og senere et arkiv.

Birte Overgaard fra Hadsund Museumsforening & Lokalhistorisk Arkiv, siger om foredraget: Hadsund Håndværker- og Borgerforening blev stiftet 1884 og har siden da gjort meget for byen.

1892 fik den Teknisk Skole indrettet i lejede lokaler 1913. Desværre var tilladelse og tilskud fra ministeriet blevet forsinket, så først i 1915 blev skolen indviet. Senere blev den flyttet ud på Tempovej.

Hadsund Vandværk blev en realitet på en stiftende generalforsamling d. 19. marts 1896. Samme år blev der bygget et vandtårn - drevet af en vindmotor - som via en boring skulle forsyne Hadsund med rent drikkevand.

Men før det havde en gruppe af medlemmer fra Hadsund Håndværker- og Borgerforening lavet det forberedende arbejde ved at have tegnet de første 31 interessenter. Samme år overdrog foreningen Torvet til et udvalg for handel.

1908 åbnede foreningen den store Amtsudstilling.

Og - i 1946 vedtog Hadsund Håndværker- og Borgerforening at opstille en sten til minde om freden. Stevn Kalkværk forærede en natursten, som Falck transporterede til Timandsvej ved De Gamles Hjem (nu Ungbo). Afsløringen fandt sted den 4. maj 1946, hvor pastor A. Thomsen holdt hovedtalen og sognerådsformand Martinus Nielsen inviteredes til på byens vegne at modtage stenen.

I dag deltager Hadsund Håndværker- og Borgerforening - sammen med andre foreninger - i mange tiltag i Hadsund, bl.a musikken.

- Men alt det og meget mere vil Leif Ringkær fortælle om, når han torsdag 12. september om aftenen kommer til Fortælleværksted på Museet, arrangeret af Lokalarkivet, siger Birte Overgaard og minder om tilmelding..

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...