STI: Den 1,2 kilometer lange strækning løber til Kattegat Strand Camping

ØSTER HURUP: Kommunen har taget fat på det forberedende arbejde med at etablere en dobbeltrettet cykel- og gangsti nord for sommerhusområdet i Øster Hurup frem til det offentlige strandareal nord for Kattegat Strandcamping.

I første omgang er der fældet træer i et bælte vest for Dokkedalvej indenfor vildthegnet til Lille Vildmose.

Der er tale om en 1,2 kilometer lang strækning, der i sommerperioden er stærkt befærdet, og hvor de bløde trafikanter er henvist til at gå og cykle på vejbanen.

Området er ejet af Aage V. Jensens Fond, der er indstillet på at yde økonomisk bistand til projektet.

Det blev behandlet i udvalget for teknik og miljø i midten af 2019 og er beregnet at ville koste samlet cirka tre mio. kr.

Mod nord etableres krydsningsfelt ved campingpladsens indgang og ved strandarealet.

Herfra er der via en tunnel også er adgang til udsigtstårnet indenfor vildthegnet.

Cykelstien vil være første del af en stiforbindelse frem til grænsen til Aalborg Kommune.

Projektet kræver dispensation fra kystbeskyttelseslinje og fredningsbestemmelser.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...