ALS: Anne Bundgaard Hansen blev ved en højtidelighed i Als kirke tirsdag aften indsat som sognepræst.

Fire sogne, Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg har ansat hende i fællesskab.

Det var provst Carsten Bøgh, Vive, der stod for indsættelsen, hvor også en række præster fra nabosognene deltog. Efterfølgende var der reception på Als Kro & Badehotel.

Kirken var fyldt med mennesker, da en procession med knap en halv snes præster kl. 19 gik ind i kirken, og Als Øster Hurup kirkekor under ledelse af organist Troels Kold var med til at gøre indsættelsen ekstra højtidelig i det gamle, enkle kirkerum.

Hovedparten af kirkegæsterne og kirkekoret samledes efterfølgende på kroen, hvor der var lejlighed for adskillige fra de fire menigheder til at ønske tillykke og få en snak med den ny sognepræst.

Anne Bundgaard Hansen er 49 år, født og opvokset i Thy. Hun kommer til Østhimmerland fra Fyn, hvor hun har været tilknyttet Center for Selvmordsforskning og efterfølgende har hun været ansat som sogne- og diakonipræst i Kerteminde-Drigstrup pastorat og Kerteminde Provsti.

Udover at være uddannet cand. theol. fra Aarhus Universitet har hun også en baggrund som ergoterapeut.

Hun er vokset op med kirken som en naturlig del af livet, da hendes far var organist i den lokale sognekirke, og allerede fra teenagetiden har hun været en aktiv medspiller i kirkelivet. Midt i 30’erne begyndte hun på teologistudiet.

- Jeg har været glad for at være på Fyn. Det har været gode år, hvor jeg har lært min mors hjemegn at kende. Samtidig er der nu kommet et tidspunkt, hvor jeg ønsker at komme tilbage til det jyske, og derved også tættere på mine voksne børn: Min søn, der er konstabel i Skive og min datter, som studerer i Norge.

- Som præst brænder jeg for, at kirken skal være et åbent og vedkommende sted for alle. Jeg ser det som en vigtig opgave, at kirken er en aktiv medspiller i det lokale samfund. Det fornemmer jeg i høj grad er både menighedsrådenes og provstiets sigte. Derfor ser jeg med stor forventning frem til at påbegynde min tjeneste i det østhimmerlandske, siger den ny sognepræst.

- Jeg er et nysgerrigt og åbent menneske, som sætter stor pris på musik og er meget glad for naturen. Begge dele fylder også meget i min identitet som præst, da jeg gerne bruger musikken på forskellig måde i mange sammenhænge.

- Samtidig har jeg igennem flere år været meget optaget af pilgrimstanken - dette at se livet som en vandring, vi alle er på, og som vi foretager i fællesskab, siger hun.

Hun forventer at flytte til området i begyndelsen af året, da hun ønsker at være en del af det lokale miljø.

- Jeg er fyldt med forventning og ser frem til at møde de mennesker, der bor i de fire sogne, og til at være en del af et aktivt kirkeliv. Jeg glæder mig til at arbejde tæt sammen med både menighedsrådene og sognepræsterne Iben Brejner Højgaard og Mette Tved Hansen, siger hun.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...