130 mio. kr. skal skabe forudsætningerne for, at pleje af naturen bliver en god forretning for landmændene i Mariagerfjord og syv andre nord- og midtjyske kommuner.

Sjældne og værdifulde naturværdier forsvinder, fordi ådale gror til på grund af manglende græsning og pleje. Det er nemlig både besværligt og dyrt for landmændene at pleje de unikke naturområder. Det skal et nyt storstilet EU-projekt råde bod på.

Projektet "Landmanden som naturforvalter" er målrettet den sårbare natur i 11 såkaldte Natura-2000-områder i Himmerland og Midtjylland. Som led i projektet skal kommunerne afprøve nye metoder og teknologier, der skal gøre naturplejen langt mere effektiv og rentabel.

Med projektet ønsker man at skabe sammenhængende områder, som er rentable at pleje. Det skal ske ved at fordele jord, etablere græsningslaug, markedsføre kød fra dyr, der afgræsser naturområderne og forenkle støtteordninger og love.

Borgmester Mogens Jespersen er glad for, at Mariagerfjord Kommune deltager i det ambitiøse naturprojekt.

- Vi har store naturværdier i vores kommune, og der er et stort potentiale, hvis vi kan gøre det til en fornuftig forretning at værne om vores natur. Vi er allerede i fuld gang med projektet "Naturen - en rentabel del af landbruget", og med vores deltagelse i det nye EU-projekt, tager vi et syvmileskridt mod at gøre naturpleje til en indtægt frem for en udgift for den enkelte landmand, siger borgmesteren.

I Mariagerfjord Kommune skal vi arbejde med naturen i Villestrup Ådal, Kastbjerg Ådal, den sydligste del af Rold Skov, området omkring Kielstrup Sø og endeligt områderne omkring Glenstrup Sø, Skals Å og Klejtrup Sø. Alle områderne er meget rige på værdifuld natur, men der er samtidig et stort potentiale for at sammenkæde og udvikle den eksisterende natur.

Formand for Udvalget for Teknik og Miljø Jørgen Hammer Sørensen er spændt på at se, hvordan projektet udvikler sig.

- Projektet giver os en fantastisk mulighed for at tage hånd om vores unikke naturområder igennem et ligeværdigt og værdifuldt samarbejde med landbruget. Jeg forventer, at projektet vil pege på måder, vi både kan effektivisere og forenkle naturplejen på, så både naturen, erhvervet og borgerne kommer ud som vindere.

Projektet skal også sprede erfaringerne og metoderne til landets øvrige kommuner.

Det er Mariagerfjord, Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Viborg, Randers og Skive kommuner, der, i samarbejde med landbruget og Naturstyrelsen, har fået godkendt projektet "Landmanden som naturforvalter"

Projektet udspringer af regeringsaftalen "Aftalen om Naturpakken" og løber over de næste otte år. Det ledes af Naturstyrelsen i et tæt samarbejde med de otte kommuner, seks lokale landboforeninger: Agri Nord, LMO, Landbo Limfjord, Landbo Nord, NF plus og Djursland landboforening samt Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Projektet har et samlet budget på 130 mio. EU betaler 60 procent af udgifterne, den statslige medfinansiering er på 33 mio. kr., kommunerne bidrager samlet set med 8 mio. kr. i projektet. Resten bliver finansieret af Aage V. Jensens fonde og 15. juni Fonden.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...