Franz Cuculiza gav deltgerne i fortælleværksteder noget at tænke over.

HADSUND: Mange forventningsfulde gæster havde indtaget salen på Hadsund Egnssamling i Hadsund, da Franz Cuculiza (FC) blev budt velkommen til en aften i plastikkens tegn.

Aftenen blev indledet med at synge ”Der er et yndigt land”, idet Cuculiza sagde, at ligegyldigt hvilket land han havde besøgt, så var han altid glad for at høre til i Danmark.

Cuculiza fortalte, at han var født i København, men at hans forældre, da han var 1½ år besluttede, at bosætte sig i Hadsund, og at han jo i mange situationer kunne bruge de bosteder for og imod hinanden.

I det hele taget fik vi opfattelsen af en vis humor gennem hele aftenen, men så sandelig også indsigt, viden og stort arbejdspres for at nå frem til den position, han selv og virksomheden har i dag, hvor der er tale om en af de forreste virksomheder indenfor genanvendelse af plast.

FC arbejdede lidt på Domex, hvor der blev lavet ovenlysvinduer, var i Sverige et par år, kom til Uponor, hvor han fik ansvar for salg og marketing. På et tidspunkt blev han kaldt til Mariager, til firmaet Aage Vestergaard Larsen A/S, der stod overfor et generationsskifte. Han tog derover for at høre, men var ikke indstillet på, at det skulle blive en permanent arbejdsplads for ham.

I løbet af ca et ½ år var han med til at beskrive en direktørstilling for firmaet, der endte op i, at det var ham, der fik pladsen.

Gæsterne hørte om måden, der blev arbejdet på, for at finde de bedste metoder og maskiner. Regeringen nedsatte i 2016 et råd, der skulle vejlede om en lovgivning på området. Her blev Carlsbergs direktør formand for gruppen, og de to har gennem årene fået et godt samarbejde. Firmaet har haft besøg af Dronningen og af flere ministre.

Firmaet i Mariager er her i landet det førende indenfor genanvendelse af husholdnings-plastikken. Men de arbejdes meget på at finde løsningen på anvendelse af al plastik.

I Mariager fremstiller man ikke nyt af det modtagne affald, som de køber. Det bliver lavet til granulat, der så sælges til de fabrikker, der kan genfremstille produkter.

I Danmark har vi 350.000 tons plastikaffald om året, kun ca. 50.000 bliver genanvendt. Det skal der gøres noget ved. FC forudser, at plastforbruget vil 4-doble frem til 2050. Derfor er det så vigtigt at finde et design for plastikken, så den kan genanvendes.

Der vil inden længe komme en ny bekendtgørelse for plastaffald.

Under kaffen blev der snakket livligt ved bordene Der var derfor mange spørgsmål, bla.: Hvorfor så megen snak om de grønne og sorte kasser fra Arla. De sorte kasser er genfremstillet, men det er de grønne ikke designet til at kunne.

En fabrik i Thisted, der arbejdet med at finde en metode til at genanvende flamingoen, og det ser ud til at lykkes.

Plast i havet, som der snakkes om, kan meget vel være mikroplast

Det meste af det plastik, som findes i havet, kommer fra land, det kan være tabt eller blæst ud i havet eller udledt af vandløb og spildevand. I havet nedbrydes plastik over tid og ender som mikroskopisk plast.

Det kan være rester af plejeprodukter f.ek. skruecremer og tandpasta. En del af plastikken (20 %) kommer fra fiskeri, mistede trawl og garn. De ting kan være skadelige for fugle, havpattedyr og især fisk, som kan sidde fast i dem eller kan blive nedbrudt til mikroplastik over en årrække.

Noget kommer også fra affald fra bildæk, især hvis en by ligger tæt på havet, så kommer mikroplasten gennem støv og affaldsvand. Blandt andet også ved vask af tøj, der for en stor del i dag indeholder plastiske stoffer, som acryl, polyester, elasthan, lycra, nylon, orlon, trylan og mange flere.

Så næste gang du køber tøj, se efter om det er med naturfibre eller med kunstfibre. Tænk over, om hvad der er godt for kroppen.

Virkelig en aften, der gav os alle noget at tænke over.

Næste gang onsdag 23. oktober får fortælleværkstedet besøg at Martin Jensen fra Smagspalletten.dk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...