- I skal ikke acceptere en by uden en skole, sagde ejendomsmægler Tom Pedersen, Hadsund, på borgermøde i Skelund

SKEUND/VEDDUM: Uden en skole vil interessen for at købe ejendom i Skelund og Veddum falde mærkbart, og huspriserne i området vil dale med cirka ti procent.

Det sagde ejendomsmægler Tom Pedersen, Hadsund, på et borgermøde, som initiativgruppen til oprettelse af en friskole på ruinerne af folkeskolen, der lukker til sommerferien, havde indkaldt til lørdag formiddag på skolen i Skelund.

Et halvt hundrede mennesker deltog i mødet, og ikke kun forældre med børn i skolen og forældre, der på sigt får skolesøgende børn, men også ældre med interesse for byernes udvikling.

Tom Pedersen opfordrede kraftigt til, at der også fremover vil være en skole på stedet.

- I skal ikke acceptere en by uden en skole. Det vil være en katastrofe, og I har vist, at I kan stå sammen. Det vil ikke være godt for området, hvis I sender jeres børn til Als eller Hadsund, sagde han.

Mødedeltagerne blev budt velkommen af Mikael Busk, et af medlemmerne af initiativgruppen, og byrådsmedlem Peter Muhl (S) orienterede om skoleprocessen i byrådet.

- 24 stemte for at lukke Skelund skole og fem stemte imod. Fælles for nejsigerne er, at de alle bor i små bysamfund, og kender vilkårene, sagde han og oplyste, at der er cirka 350 skolesøgende børn i Havbakkedistriktet, og deraf er cirka 115 hjemmehørende i Skelund-Veddum-området.

Konsulent i Dansk Friskoleforening Tove Dohn orienterede om, hvad en friskole er, og hvordan den drives.

Der var en overvejende positiv stemning for oprettelsen af en friskole i landsbyen.

Der tegner sig en spinkel chance for, at en sådan allerede kan oprettes efter sommerferien, hvis man kan indgå aftale med en gruppe et andet sted i landet, der allerede har indsendt ansøgning om friskole, men hvor man har opgivet at gennemføre projektet. Ellers kan en friskole i Skelund tidligst komme i gang efter sommerferien i 2020.

Mens forældrene sad til møde i skolens aula, blev børnene passet i idrætshallen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...