LIONS CLUB: Samarbejdsaftale indgået mellem Hadsund Lokalhistoriske Arkiv og nyligt stiftede Ny Lions Club Hadsund

HADSUND: Gamle eksemplarer af Barn af Himmerland, julemærker, litografier og meget andet indgår nu i det restlager, som Lions Club Hadsund har overdraget til Hadsund Lokalhistorisk Arkiv.

Med overdragelsen af materialet videregiver Lions retten til at opbevare alt materialet, ret til at producere digitale kopier samt ret til at overføre materialet til nye opbevaringsmedier.

Arkivet får desuden ret til at sælge ud af samlingen til tredjemand - eksempelvis andre arkiver eller kulturinstitutioner, indtil de er nede på et acceptabelt niveau i Hadsund.

De øvrige effekter - fx gadestativer, tombola tromle, opbevares særskilt i et lokale til Ny Lions Club.

Barn i Himmerland

Siden den første udgave af Barn i Himmerland udkom i 1978, er det blevet til 20 bøger.

Hertil har cirka 340 forskellige kendte og ukendte forfattere vederlagsfrit bidraget med levnedsløb og oplevelser med tilknytning til Himmerland.

Barn af Himmerland bøgerne udgives af Lions klubber i Himmerland.

Hele overskuddet går som altid ubeskåret til klubbernes humanitære arbejde lokalt, nationalt og internationalt.

- Lions Club Hadsund blev chartret den 15. september 1973 med de humanitære mål, som Lions har.

- Her besluttede man i 1978 at fremstille et lokalt julemærke, fortæller Erik Erland Nielsen fra Ny Lions Club Hadsund.

Julemærkerne

De følgende år forestillede mærkerne skulpturer eller bygninger, kopier af malerier fra omegnens kunstnere.

Først i 1990 besluttede Lions at bede ungdommen om at vise, hvad deres tanker var om julen.

- Der blev trukket lod mellem alle kommunens 5 og 6. klassers elever, som i mange år tegnede julemærkerne.

- En tradition, der varede frem til 2012, hvor internettet havde overtaget meget af det røde postbuds arbejde.

- Efter det gik salget ned, så derfor valgte vi at stoppe, erindrer Erik Erland Nielsen.

Litografier

Billedkunstneren Niels Knøss, kom til den østhimmerlandske natur for mange år siden, og i dag bor han i Als.

Den overvældende natur, hvor alting nærmest væltede op af jorden - de bløde, runde bakker og endeløse rækker af træer og skove - stod i en uendelig kontrast til hans daværende malerier.

Lions Club Hadsund har fået lavet flere litografier af billeder fra netop Niels Knøss.

Men også Knud Erik Færgemann og Esben Hanefelt Kristensen bidrog med litografier, der alle blev solgt som en aktivitet til fordel for Lions Clubs humanitære arbejde.

Den stoppede jo sit virke i sommeren 2019 efter 46 års eksistens og har hen over årene uddelt godt fire millioner kroner til gode almene humanitære formål lokalt- og internationalt.

Sluttede efter 46 år, men...

Op af asken dukkede så den nye udgave - Ny Lions Club Hadsund.

- Vi syntes ,det var ærgerligt, at en så aktiv klub lukkede, og den brød mange borgere sig heller ikke om.

- På et afholdt møde i Frivilligcenter Mariagerfjord stiftede vi derfor afløseren for den gamle og afviklede klub, bemærker Erik Erland Nielsen.

Han sad i en periode som formand for den gamle klub, og nu optræder Erik Erland Nielsen som er pr-mand for den nye udgave.

Efterfølgeren har plads til både mænd og kvinder - og bestyrelsen består af:

Præsident/formand Arne Salomonsen, Assens - sekretær Ingeborg Frost, Hadsund - tailtwister Pia Karstens, Hadsund - kasserer Troels Bove Skjellerup samt clubmester Tommy Sørensen, Lille Arden.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...