TIL SALG: Bekymrede formænd for Skelund Landsbyforening og Veddum Landsbylaug ønsker dialogmøde med borgmester Mogens Jespersen (V)

SKELUND: Bliver Skelund Skole mon solgt om kort tid?

Og går du selv med en drøm om at eje en nylig lukket landsbyskole?

Mariagerfjord kommune har sat skolen i udbud med sidste frist 25. februar, hvorefter højestbydende kan kalde sig skoleejer, formoder man.

Den kan måske vise sig at ende på lokale foreningshænder.

Skepsis

Men forlods erklærer de to formænd for henholdsvis Skelund Landsbyforening (Marion Kronborg) og Veddum Landsbylaug (Leo Korsgaard) sig skeptiske.

Selv hvis man kunne købe skolen for en krone, ville man stå tilbage med betydelig problemer, formoder de.

I fjor blev Skelund Skole lukket samtidig med, at byrådet også ved årsskiftet havde lukket børnehaven i Veddum.

To hårde slag for Skelund-Veddum, men virkningen blev dog mildnet af, at en kreds af mødre oprettede en privat børnehave i Veddum.

Der var bestræbelser for ligeledes at oprette en friskole i Skelund, hvorfor man bad byrådet udskyde lukningen af skolen et år.

Privat børnehave

Det ville flertallet imidlertid ikke, hvorved man effektivt fik forhindret friskolen, noterer man i Skelund Landsbyforening og Veddum Landsbylaug.

Sammen med en konsulent og en byggesagkyndig har man analyseret mulighederne i - men bestemt også betænkelighederne ved - at købe bygningerne.

De førnævnte to formænd ridser situationen således op:

- Nu står så de tomme bygninger midt i Skelund.

- Meget velegnede til skole, men ikke til så meget andet.

- Dårligt vedligeholdte, gamle og nyere bygninger og træpavillioner.

- Forskellige potentielle miljøproblemer og potentielt farlige legeredskaber.

- Det hele skal vedligeholdes for ikke at blive en skamplet for byen.

- Kommunen har sat området og bygningerne i udbud med en forventet pris på 1,2 million kroner, hvorefter køber vil stå for alle forpligtelser i forhold til miljø, renovering/nedrivning, drift og vedligeholdelse, anfører de to formænd.

Selv hvis prisen var en krone

- Vores konsulent har opstillet forskellige økonomiske scenarier.

- De viser, at selv hvis vi kunne få skolen for en krone, ville det være umuligt at få det til at hænge sammen uden borgerbidrag og låntagning.

Bare forbrugsudgifter og såkaldt ”sikker drift” og vedligeholdelse vil beløbe sig til mellem 300.000 og 400.000 kroner om året.

- Uden disse ting kan vi ikke forvente at skabe lejeindtægter, men vi kan endnu ikke vide, om vi kan tiltrække lejere og projekter, der genererer indtægter.

- Desuden ville vi stå med uberegnelige udgifter til renovering eller nedrivning af gamle bygninger og reetablering af området, lyder betænkelighederne fra Marion Kronborg og Leo Korsgaard.

Snarligt dialogmøde, tak

Men opgivet tanken har de på den anden side ikke.

- Vi er overbevist om, at vi i fællesskab kunne skabe et fantastisk nyt samlende multihus med kultur, kunst, erhverv og foreningsliv for landsbyerne Skelund og Veddum, hvis betingelserne var helt anderledes.

- Derfor har vi henvendt os til borgmesteren i et brev og bedt om et dialogmøde.

Budfrist til 25. februar

- Vi ønsker, at kommunen går konstruktivt ind og etablerer nogle vilkår, så vi lokalt vil kunne løfte driften og skabe et lokalt kulturcenter.

Men skulle der 25. februar fremkomme andre gode projekter, hilser vi dem velkomne, såfremt disse projekter har til formål positivt at bidrage til udvikling af vores lokalområder i Skelund og Veddum,lyder det lønlige fælleshåb fra formændene fra Skelund Landsbyforening og Veddum Landsbylaug.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...