Det økonomiske er nogenlunde på plads, efter at LAG Himmerland har givet tilsagn om 100.000 kr., Jutlander Bank 40.000 kr. og DGI, 10.000 kr.

ALS: Als Sport og Event har eSport på programmet efter sommerferien.

Det økonomiske er nogenlunde på plads, efter at LAG Himmerland har givet tilsagn om 100.000 kr., Jutlander Bank 40.000 kr. og DGI, 10.000 kr.

Det oplyste Jan Gerts på foreningens første ordinære generalforsamling efter opstarten for et års tid siden.

På programmet står også Street Food og en mandeaften i løbet af 2019, og man håber, der kommer flere arrangementer til. Foreningen har overtaget flere aktiviteter fra andre foreninger i Als.

Det drejer sig om badminton og bordtennis fra boldklubben Viking og spinning fra Hallen.

Det er medlemmerne herfra, der som udgangspunkt er foreningens aktive medlemmer, oplyste Jan Gerts i beretningen.

Foreningens kasserer Christian Bagger Sørensen oplæste regnskabet for det forløbne år. Det slutter med et overskud på 12.175 kr.

Der er betalt kontingent for i alt 42.900 kr, og arrangementer har bidraget med 20.000 kr., så omsætningen nåede 62.900 kr. Udgiftssiden beløb sig til 50.725 kr., hvoraf hallejen udgjorde den største del med 41.730 kr.

Udgiften til fire arrangementer blev 7.500 kr., og endelig var der administrationsomkostninger på 1.495 kr.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at det skal være den siddende bestyrelse, der fastsætter kontingentet. Det bliver igen et punkt på næste års generalforsamling.

Det blev vedtaget, at ”Als i Aktion” skal være en arbejdsgruppe under Als Sport og Event. Denne gruppe består af Kamilla Bager, Ejner Arentoft, Jens Laurids Pedersen og Jan Gerts,

Hanne Weller og Kamilla Bager blev nyvalgt til bestyrelsen. De træder i stedet for Tom Thygesen og Christian Hillersborg, der ikke ønskede genvalg. De øvrige valg var genvalg.

Der blev under eventuelt orienteret om Als’ ny hjemmeside, der kommer på internettet i løbet af foråret, ligesom der blev orienteret om arbejdet med at få infostandere opstillet i landsbyen.

Man drøftede også foreningens fremtidige rolle i byen. Der er et ønske om, at Als Sport & Event bliver den samlende forening for alle foreninger i området.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen i Als Sport & Event sig med Jan Gerts som formand, Hanne Weller som næstformand, Christian Bagger Sørensen, kasserer, Jesper Thygesen, sekretær og Kamilla Bager, menigt medlem.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...