Miljøpriskomitéens medlemmer var enige om, at ”Naturluppen” har gjort sig fortjent til at modtage Miljøprisen 2018.

HADSUND: Vinderen af Mariagerfjord Miljøpris 2018 er fundet og Miljøpriskomitéen havde onsdag 28. november inviteret til overrækkelse på Rådhuset i Hadsund.

Miljøpriskomitéens medlemmer var enige om, at ”Naturluppen” har gjort sig fortjent til at modtage Miljøprisen 2018.

Miljøkomitéen har vægtet:

• NATURLUPPEN er et initiativ baseret på frivillige, der gør en synlig indsats for at øge opmærksomhed på natur og miljø og fremme handlekraften hos børn og voksne.

• Komitéen finder det spændende, at NATURLUPPEN har udviklet, startet og videreført konceptet igennem en årrække.

• Med miljøprisen vil miljøpriskomitéen gerne anerkende det store engagement, så det også kan fortsætte fremover.

• Samtidigt kan Naturluppens frivillige engagement vise andre, at det nytter at gøre en frivillig indsats for at fremme natur, miljø og en bæredygtig udvikling.

Modtagere af Miljøprisen

Tre ildsjæle har stået for Naturluppen, nemlig: Mona Phipps, der var på rejse, Gitte Holm og Mette Ósland Pedersen.

Gitte og Mette var mødt frem for at modtage prisen, der modtog diplom og check på 5.000 kr. samt æren.

Om Miljøprisen

Miljøprisen blev oprettet i 2009 som et fælles initiativ mellem Grønt Råd og Udvalget for Teknik og Miljø.

Formålet med miljøprisen er at hædre personer, foreninger, virksomheder eller institutioner, der har gjort en særlig indsats for at fremme en natur, miljø og en bæredygtig udvikling i Mariagerfjord Kommune.

Der er en række kriterier, som vinderne skal oplyse:

Løst specifikke natur-, miljø- eller klimaproblemer med succes.

Gjort noget særligt for at fremme en sund miljøtilstand i Mariagerfjord.

Øget miljøbevidstheden og miljøhensynet blandt en større gruppe personer.

Inddraget flere forskellige interessenter eller borgergrupper eller skabe netværk.

Haft nyhedsværdi og mulighed for at kunne spredes til andre.

Haft et bæredygtighedselement på tværs af natur, miljø, klima, økonomi, sundhed, kultur og sociale faktorer.

Miljøpriskomitéen

Miljøpriskomitéen, der har æren af at udvælge vinderen af miljøprisen, udvælges årligt.

I 2018 bestod den af Per S. Sørensen, Finn Fransen og Jørgen Ussing fra Grønt Råd samt Niels Peter Christoffersen og Jørgen Hammer Sørensen fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...