Søren Peter Bent Mathiasen, emeritus fylder søndag 10. marts 80 år, og fortæller her lidt fra sit lange liv.

HADSUND: Jeg er født den 10. marts i 1939 på Mine forældres landbrug lidt nord for landsbyen Grynderup i Rebild kommune.

I september 1971 flyttede jeg med hele familien fra Hjortdal til Hadsund. I Hjortdal boede vi i et lille enfamilieshus nu flyttede vi til en større ”præstegård” i Hadsund.

I Hadsund boede der mellem 4000 og 5000 mennesker. Jeg overtog undervisningen af 4 hold konfirmander. Der var ca. 20 vielser årligt og omkring 80 begravelser på årsbasis. Det var en stor omvæltning fra et lille konfirmandhold og få vielser og begravelser i Hjortdal. Det var desuden sådan at præsten i Hadsund vikarierede i omegnens kirker, da han jo ”kun” havde en kirke derhjemme.

Der var jo, som i andre sogne nogle traditioner, som det blev ventet, at præsten fulgte. Jeg blev formand for FDF-kredsen. Den stilling havde jeg i de næste 35 år. Det var en dejlig opgave, som gav en god kontakt til børn og FDF-forældrene i alle årene.

Men der fulgte andet med! I 1980’erne blev jeg valgt i tre perioder til formand for skolenævnet og to perioder som formand for kommunens skolekommission. Alt i alt var det dog med til at styrke den gode kontakt til lærerne og skolevæsenet som helhed.

På den kirkelige front fik vi bygget et menighedscenter i 1974. Jeg fik held til, at en flok frivillige gik ind i arbejdet med at invitere og tage sig af børn fra 5 års alderen til en times børnegudstjeneste hver lørdag. Der kom hver gang 50 til 60 børn. De fik lært kirkelige børnesange, hørte bibelhistorie samt hyggede sig med noget manuelt tegnearbejde og engang imellem lidt godt at spise.

Lørdagsskolen fungerede i 20 år. Derefter kunne jeg og min kone Birthe ikke overkomme at være med længere. Derefter ebbede deltagelsen ud lidt efter lidt, så Lørdagsskolen nedlagde sig selv.

I Hjortdal kom af og til landevejens hjemløse på besøg. De vandrede med til Hadsund og flere sluttede sig til. De manglede mad og tøj. Det blev til at konfirmandforældrene kom med deres overskudstøj det hængte vi op på en lang stang i det gamle pigeværelse på loftet. Der blev fyldt godt op. Så jeg inviterede til en sammenkomst for folk, som kunne tænke sig, at være med til at starte en genbrugsforretning i Hadsund. Der kom 35 til denne sammenkomst. Derfor kunne vi i 1979 åbne døren til GENBRUGET. Jeg blev leder af butikken de næste 38 år. Butikken fik og har et nært samarbejde med Kirkens Korshær i Ålborg. Halvdelen af overskuddet går hvert år til KORSHÆREN, og resten deles ud til det lokale kirkeligt/sociale arbejde i Hadsund og nærmeste omegn. GENBRUGET lever endnu i bedste velgående med en ny ledelse.

Jeg er hørehæmmet og min hørelse blev lidt efter lidt dårligere. Jeg deltog siden 1980 i høresagens kirkelige arbejde på landsbasis. Kirkeministeriet gjorde brug af mig til et tre måneders vikariat efter, at jeg havde opsagt min stilling som sognepræst i år 2000, da jeg ikke længere følte at jeg gjorde god fyldest som præst med min dårlige hørelse.

Nu bor vi i et hus i Hadsund og andre har taget over som præst på deres måde. Kirken går jo ikke til grunde, fordi en præst ikke længere kan overkomme sin præstetjeneste.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...