Borgerforening i Als vendte minus til plus

0
Formand for borgerforeningen i Als, Hans Lybæk. Foto: Ejlif Rasmussen
ALS: Borgerforeningen i Als formåede på et år at vende et underskud på 28.486 i regnskabsåret 2015/2016 til et overskud på 108.016 kr. i det forløbne år. Det er sket ved, at indtægerne er blevet øget og specielt at driftsudgifterne er blevet reduceret væsentligt.

Det blev oplyst på foreningens generalforsamling, der blev holdt i Als hallens cafeteria.

De ordinære indtægter, blandt andet kontingenter, er øget fra 55.656 kr. til 57.570 kr., og de arrangementer, foreningen har været involveret i har ligeledes givet flere penge i kassen. I 2015/2016 blev det til 42.730 kr. og i det forløbne regnskabsår 50.446 kr.

Driftsudgifterne blev i 2015/2016 opgjort til 79.243 kr. mod 29.276 kr. i det forløbne. Og øvrige udgifter blev også reduceret.

Foreningens to campingpladser gav et overskud på 83.578 kr. i det forløbne regnskabsår mod 74.174 året før.

Alt i alt et særdeles tilfredsstillende regnskab på 136.207 kr. på plussiden efter skat mod blot 11.694 kr. året før

Als Borgerforening har 356.000 kr. på bankbogen.

Formand for foreningens, Hans Lybæk gennemgik i sin beretning de arrangementer og tiltag, som foreningen har været involveret i i det forløbne år.

Han oplyste blandt andet, at det i år bliver sidste gang med plastikhjerter og stjerne op til julen i Als i lysmasterne, der alle er lovliggjorte. Stjernerne og hjerterne er efterhånden i dårlig stand, og det er ikke længere muligt at få reparationssæt til dem.

Han rettede en speciel tak til de frivillige, som sørger for flagalleen i byen og damerne, der sørger for at anlæg og området ved gadekæret bliver rengjort.

Simon Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen. Han træder ind i stedet for Jytte Hjartbro, der ikke ønskede genvalg. Nina Frank Larsen, Ole Christensen og Hans Lybæk blev genvalgt. Niels Reenberg genvalgtes som suppleant.

Under eventuelt orienterede Jan Gerts om de udviklingsplaner, der er for Als Hallen og Als by som helhed i et samarbejde med Mariagerfjord Kommune.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close